7. nedeľa v období cez rok A

19.02.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. FEBRUÁR: Streda: Katedra sv. Petra, apoštola. Sviatok.
  2. FEBRUÁR: Štvrtok: sv. Polykarp, biskup a mučeník. Spomienka.
  3. FEBRUÁR: Sobota: sv. Alojz Versiglia, biskup a Kalixt Caravario, kňaz. Prví saleziánski mučeníci. Sviatok pre saleziánsku rodinu.
  4. FEBRUÁR: Ôsma nedeľa v období cez rok.

                     Dnes je zbierka na energie strediska.

 

VÝROČIE OTVORENIA STREDISKA

Tento týždeň v utorok 21.2 2017 máme výročie otvorenia saleziánskeho domu na Troch hôrkach, keď tu v roku 2009 začala pôsobiť prvá komunita bratov. Vďaka vašej sympatii a spolupráci sa tu rozrástla pekná rodina ľudí. Veríme, že aj túto rodinu Boh obdaruje novými duchovnými povolaniami. Vďačnosť Bohu za toto dielo chceme vyjadriť aj Eucharistiou o 17:15h.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň upratuje rodina Jakubovová. Dnes po svätej omši je možné zapísať sa do zoznamu upratovania v našej spovednej miestnosti. Touto vzájomnou pomocou si pomáhame prežiť liturgiu v peknom a čistom prostredí. Preto povzbudzujeme všetkých k spoluúčasti nielen nové rodiny, ale aj tých, ktorí už boli zapísaní v starom zozname. Ďakujeme.

2%

         Na nástenke vo vestibule si môžete pozrieť využitie 2% za rok 2016 v našom mládežníckom stredisku. Taktiež všetkým, ktorí nás chcete podporiť aj v tomto roku vopred ďakujeme. Zároveň prosíme aj o rozšírenie tejto myšlienky medzi vašimi kolegami v práci a priateľmi.

STRETKO MINIŠTRANTOV

Na budúcu sobotu 25. 2 2017 začína o 9:30h miništrantské stretko v našom stredisku. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

Stretnutie rodičov s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude 26. februára 2017 po svätej omši pre rodiny.

MAŠKARNÝ PLES

Pozývame rodiny s deťmi na maškarný ples, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. 2 2017 o 10:45h v našej telocvični. Po uzatvorení priestorov kaplnky môžu deti využiť oratórium na prezliekanie. Ďakujeme.

PROGRAM ČAJOVNE

Dnes bude čajovňa otvorená len do 11:30h. Za pochopenie ďakujeme. Večer vešpery s mladými nebudú.

RODINNÁ MEDIÁLNA VÝCHOVA

Na našej Facebookovej stránke Tri hôrky sme začali „Rodinnú mediálnu výchovu.“ Ide o krátke videá, ktoré budeme pridávať každý týždeň vo štvrtok. Bude priložený aj komentár pre rodičov pre animovanie spoločného rozhovoru s deťmi. Neutekajme pred svetom médií, nezakazujme ho, ale vychovávajme ako do neho vstupovať.

Simple Calendar

21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019
26. februára 2019
27. februára 2019