Animátorská víkendovka

Osobnostný a profesionálny rast animátorov a dobrovoľníkov je pre Centrum voľného času Valdocco kľúčovým pilierom. Prvoradý nie je pragmatický motív, ale cielené zameranie na zvyšovanie kompetenčnej úrovne každého mladého človeka, ktoré sa najlepšie získava a overuje pri práci s deťmi a mládežou. S týmto úmyslom sa zorganizovalo pravidelné neformálne školenie s názvom „Animátorská víkendovka“ na Chate Medvedica v Tatranskej Štrbe.

Trojdňový tréning zahŕňal v sebe vzdelávanie, spoločnú prácu, zábavu a hry. Napriek krásnemu počasiu a volaniu Vysokých Tatier sa program vyplnil do bodky. Prednášky a workshopy boli striedané prácou v skupinách, aby absorbovanie ponúkaných kompetencií bolo čo najintenzívnejšie. Nechýbal ani rozvoj komunikačných schopností, ktorý sa cvičil pri vzájomných diskusiach a prezentáciách výstupov z pracovných skupín.

Súčasťou víkendového tréningu boli aj tímbildingové aktivity s outdoorovým zameraním, vďaka čomu účastníci mohli navštíviť Štrbské Pleso a blízke mesto Poprad.

Záver „Animátorskej víkendovky“ bol venovaný výmene skúseností z animátorskej a dobrovoľníckej činnosti, vďaka čomu sa členovia tréningu mohli podeliť s úspechmi a zároveň nájsť východisko zo situácií, ktoré sa im zdajú náročné alebo nezvládnuteľné. Získané kompetencie, skúsenosti a informácie sa potom pretavili do programu aktivít nasledujúceho obdobia.

Hoci víkendový tréning bol najmä mentálne náročný, účastníci odchádzali domov spokojní, plní nápadov a zručností, ktoré využijú pri ďalšej práci s deťmi a mládežou.

Aktivita sa uskutočnila aj vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.

IMG_0877Víkendovka jeseň2

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019