Deviatnik k Titusovi Zemanovi

Sviatok čerstvo blahoslaveného Titusa Zemana pripadá na deň výročia jeho odchodu do neba – 8. január. Modlitbou deviatnika sa môžeme spoločne duchovne pripraviť a prosiť o potrebné milosti – napr. o dar duchovných povolaní. Deviatnikom môžeme tiež prosiť Nebeského Otca o jeho svätorečenie.

:: Deviatnik na každý deň ::