Miništrantské sústredenie

Skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou je jedným z nosných pilierov CVČ Valdocco. Tomuto zámeru sa nevyhli ani miništranti, ktorí sa v sobotu stretli, aby oprášili a zlepšili svoje zručnosti v službe pri oltári. Po úvodnej hre, ktorá slúžila na naladenie na celý deň sústredenia, nasledoval blok nadobúdania teoretických a praktických vedomostí. Skôr ako by odbili hodiny na čas obeda, chlapci sa pod vedením animátorov vydali na výlet s cieľom na neďalekom Bankove. Napriek priaznivým predpovediam, predsa len usúdili, že to čo padá z neba nie je rosa, ale poriadny dážď. Vďaka pružnej reakcii nastúpili na práve odchádzajúci autobus, ktorý ich doviezol v relatívne suchom stave späť ku stredisku. Náhradná alternatíva programu vo forme turnaja v stolnom futbale a vybíjanej plne vynahradila aktivity, ktoré sa mali pôvodne hrať na Bankove.

Miništrantské sústredenie prinieslo chlapcom nie len odborný rast v miništrantskej službe, ale aj efektívne a múdro využitý voľný čas a možnosť vytvoriť nové priateľstvá. Chlapci sa už teraz tešia na ďalšiu aktivitu podobného typu.

Všetky fotky možno nájsť na https://photos.app.goo.gl/bEpD8zENmqZe75tI3

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019