Prihlasovanie na duchovné cvičenia pre vysokoškolákov

Vážení priatelia !

Mesiac september je u nás už tradične spojený s duchovnými cvičeniami. Na konci tejto správy nájdete link prihlasovania sa na duchovné cvičenia pre vysokoškolákov na obidva turnusy. Tešíme sa na vás :)

Bratia a sestry saleziánky :)

https://docs.google.com/document/d/11X4qlA0bzO6sNVYY0DFJbAcpQfTFg4uIo1Q3SjAyjdE/edit?usp=sharing

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019