Tábory pre chlapcov a pre dievčatá prilákali aj nové tváre

Začiatkom júla sa u nás uskutočnili tradičné a obľúbené letné pobytové tábory. Niekoľkomesačné úsilie animátorov a animátoriek sa pretavilo do nezabudnuteľných zážitkov pre približne 50 chlapcov a viac než 70 dievčat.

Dievčatá počas ich táborového týždňa, ktorý bol výnimočný aj zmenou prostredia, sprevádzal príbeh Alice v krajine zázrakov. Pripravený program žiaril pestrosťou, a tak sa účastníčky tábora museli popasovať s dobrodružnými aktivitami v lese, stála pred nimi výzva vedieť sa sústrediť a tvoriť v rôznych kreatívnych aktivitách, no tiež premýšľať nad podnetmi, ktoré môžu formovať ich život.

Prostredie Kopytovskej doliny bolo pre chlapcov starým známym. Novinkami však bol preplnený program, ktorý sa im usiloval priblížiť udalosti studenej vojny v našom regióne. Na pozadí historických skutočností sa však rozvíjali príbehy hrdinstva, odvahy, šikovnosti a vytrvalosti, zosobnené najmä v osobe Titusa Zemana.

Najlepším hodnotením tohtoročných táborov však zostávajú unavené, no šťastné pohľady detí a plno zážitkov, ktoré hneď po návrate vyrozprávali svojim rodičom.

Aktivita bola bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, prostredníctvom grantových programov Dobré srdce Tatra banky, Mestom Košice. Aktivita sa uskutočnila aj vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o. Projekt bol tiež finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.