Víkend s ideovým premýšľaním

Pre saleziánov je veľmi dôležitá komunikácia a spätná väzba. Aby sa mohlo naše stredisko posúvať ďalej, saleziáni sa rozhodli využiť jeden víkend na rozprávanie o spomenutých dvoch veciach s tými, pre ktorých tu stredisko a komunita je – s mladými z radov animátorov. Počet bol optimalizovaný na dobrú spoluprácu, aby mohla skupina efektívne myslieť a tvoriť.

Program víkendu spočíval predovšetkým v diskutovaní a hodnotení. Piatkový večer sa začal aktivitou na spoznávanie seba samého.  Na porovnanie svojho pohľadu na seba a pohľadu ostatných na nás. Po týchto aktivitách sme sa stretli aj s kamarátmi z košického strediska na Kalvárii a strávili priateľské momenty pri spoločenských hrách alebo filme.

Diskusie v sobotu večer i v nedeľu ráno boli zamerané na hodnotenie strediska a komunity. Saleziáni mali prichystané otázky, ktoré zabezpečovali efektívne smerovanie. My, animátori, sme sa pred komunitou podelili o náš pochvalný i kritický pohľad na stredisko, na dianie i na prítomnosť komunity. Taktiež sme sa pokúsili sprostredkovať pohľady a pocity našich neprítomných kamarátov, ktorí trávia v stredisku menej času alebo zatiaľ neprenikli do ideového rozmýšľania o ňom. Do budúcnosti však dúfame, že sa počet rozšíri aj z ich radov.

Tento víkend priniesol mnohé inšpiratívne podnety pre progres komunity, prítomných animátorov a v neposlednom rade aj pre celé stredisko. Po určitom čase bude mať určite zmysel si takýto víkend zopakovať.

-if-

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019