2. Nedeľa v období cez rok B

14.01.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

15. JANUÁR: Pondelok: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.

17. JANUÁR: Streda: sv. Anton, opát. Spomienka.

21. JANUÁR: 3. Nedeľa v období cez rok

Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH

Tento týždeň v stredu bude duchovná obnova pre mladých v našom stredisku. Začíname o 18. hodine a pozývame všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov.

VIZITÁCIA PROVINCIÁLA V KOMUNITE

Do vašich modlitieb zverujeme vizitáciu našej komunity, ktorá začína budúci týždeň v sobotu. Príde k nám otec provinciál J. Ižold.

DON BOSCO SHOW

Aj tento rok pozývame všetkých rodičov, mladých a sympatizantov saleziánskeho diela na tradičné predstavenie „Don Bosco Show“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. 1 2018 v priestoroch divadelnej sály na SOŠ automobilová. Predstavenie začína poobede o 16. hodine a vstupné je dobrovoľné.

SALEZIÁNSKY PLES

Do pozornosti už dávame aj saleziánsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. 2 2018 v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť už budúcu nedeľu po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€.

UPRATOVANIE

O týždeň v sobotu 20. 1 upratujú rodiny Salokyová a Szekelyová. O dva týždne 27. 1 upratujú rodiny Vlada a Jana Snopku. Ďakujeme vopred.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019