4. Nedeľa v období cez rok B

28.01.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

30. JANUÁR: Utorok: bl. Bronislav Markiewicz, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.

31. JANUÁR: Streda: sv. Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže. Slávnosť pre sdb rodinu.

01. FEBRUÁR: Štvrtok: Všetkých nebohých členov spoločnosti sv. Františka Saleského. Spomienka pre sdb rodinu.

02. FEBRUÁR: Piatok: Obetovanie Pána. Sviatok.

03. FEBRUÁR: Sobota: sv. Blažej, biskup a mučeník. Ľubovoľná spomienka.

04. FEBRUÁR: 5. Nedeľa v období cez rok

Dnes po rodinnej sv. omši je nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Tento týždeň je aj prvý štvrtok v mesiaci, keď býva adorácia do 21. hodiny pred Najsvätejšou Sviatosťou. Z dôvodu lyžovačky sa však adorácia presúva na utorok.

 

DON BOSCO SHOW

Dnes sa v priestoroch divadelnej sály na SOŠ automobilová uskutoční tradičné predstavenie „Don Bosco Show“, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Príďte zažiť atmosféru radosti a rodinnosti, ktorú pre vás pripravili mladí zo saleziánskych stredísk v Košiciach. Predstavenie začína poobede o 16. hodine a vstupné je dobrovoľné. Kto chce doniesť koláče na pohostenie môže ich priniesť priamo do sály, alebo do 15. hodiny k nám do strediska. Vďaka.

VOLEJBAL V TELOCVIČNI

Pre záujemcov volejbalu dávame do pozornosti možnosť si zahrať každý pondelok večer o 20.20 v našej telocvični. Hlásiť sa môžete u Števa Záňa.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

Tento týždeň v stredu, pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca bude v stredisku stretnutie animátorov. Začíname o 17. 15 mládežníckou sv. omšou. Pozývame všetkých animátorov.

STREDISKOVÁ LYŽOVAČKA

Tento týždeň vo štvrtok odchádzame s mladými z nášho strediska na lyžovačku do Dolného Kubína. Celú túto akciu zverujeme do vašich modlitieb, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Z tohto dôvodu bude stredisko v piatok cez polročné prázdniny zatvorené a nebude ani mládežnícka sv. omša.

KARNEVAL PRE DETI

Budúcu nedeľu bude po rodinnej sv. omši v priestoroch telocvične aj karneval, na ktorý vás pozývame spolu s vašimi malými deťmi.

SALEZIÁNSKY PLES

Do pozornosti dávame saleziánsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. 2 2018 v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€. Potešia aj nejaké vecné ceny do tomboly.

UPRATOVANIE

O týždeň v sobotu 03. 2 upratuje rodina Szekelyová. O dva týždne 10. 2 upratujú rodiny Čonková a Společníková. Ďakujeme vopred.

POBYT V KOMUNITE

Tento týždeň k nám do komunity prišiel Anatolij Gulyajev, mladý muž z Jakutska, ktorý chce zažiť saleziánsku skúsenosť komunity a oratória. Má 24 rokov, komunikuje rusky a anglicky, a bude sa zapájať do apoštolátu strediska.

Simple Calendar

15. júla 2019
21. júla 2019