Animátorské sústredenie

Keďže začiatok školského roka sa blíži, aj animátori z nášho strediska sa stretli aby vymýšľali, pripravovali a plánovali. Počas pondelkového sústredenia si dvojice animátorov chystali itineráre na stretká, program na krúžky a saleziáni premýšľali nad formáciou animátorov. Na svätej omši sa všetci stretli aby v spoločnej modlitbe odovzdali celý školský rok, aj mladých, ktorí im budú zverení.  Samozrejme nechýbal chutný obed a aktivity aby sa animátori viac spoznali a vytvorili pekné spoločenstvo. V utorok poobede prišli aj animátori – prípravkári. Oboznámili sa s celým programom a aktivitami, ktoré ich tento rok čakajú. Aby mali všetko vždy na očiach, dostali aj pekné a praktické kalendáre, ktoré im pripomenú všetky dôležité dátumy a stretnutia. Tešíme sa na budúci školský rok a dúfame, že bude plnohodnotný a požehnaný pre animátorov, mladých aj ich rodičov.

text: Katka Rendošová

::Fotogaléria::

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Projekt bol podporený z rozpočtu mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018“.

loga_web3