Chlapčenský tábor pod zástavou S.P.Q.R.

Druhý júlový týždeň sa areál rekreačného zariadenia v Kopytovskej doline a jeho okolie zmenili na starovekú Rímsku ríšu. Chlapci cez bohatý program prežili vládu niekoľkých cisárov od Cézara až po Konštantína. Nápis S.P.Q.R na zástave (senát a ľud rímsky) vystihoval tri spoločenské úrovne, ku ktorým sa chlapci mohli prebojovať – otroci, slobodní občania a členovia senátu. Neskôr sa však ukázalo, že tu existuje ešte jedna skupina, ktorá mení všetky zabehnuté poriadky v Ríme – skupina kresťanov.

Prvotný úmysel chlapcov bolo dobyť Rím. Počas výpravy ich prekvapila rímska hliadka a do Ríma ich priviedla ako otrokov. Prvý cisár Cézar, hoci im ponúkol status slobodného občana za významný čin, sa netešil dlho obľube a zahynul počas vzbury v senáte.

Nasledujúci Cisár Krasus sa musel popasovať so Spartakom, ktorý rozvracal oddanosť Rímskej ríši. Chlapci museli tvrdo pracovať, často na nezmyselných veciach, čo nepridávalo na poslušnosti voči cisárovi. Nakoniec došlo k spontánnej vzbure, počas ktorej bol cisár zahnaný do úžľabiny. O pár minút sa však ukázalo, že to bola pasca a vzbura bola potlačená.

Celodenná výprava proti Hanibalovi, ktorý ohrozoval Rím svojimi výpadmi, sa konala ďalší deň pod vedením cisára Augusta. V bitke sa chlapcom nakoniec podarilo premôcť púnskych bojovníkov a zmocniť sa ukradnutej vlajky Rímskej ríše. Každý boj má však obete na každej strane – na rímskej sa ňou stal sám cisár Augustus.

 Cisár Nero kvôli neutíchajúcemu dažďu začal šípiť, že v Ríme nie je všetko s kostolným poriadkom. Obvinil rozrastajúcu sa tajnú skupinu kresťanov zo zrady rímskych božstiev, vďaka čomu Rímska ríša stratila ich priazeň. Nepomohli ani vtipné scénky z podania každej skupiny alebo výkony v športovom dni mesta Ríma.

Proti kresťanom, ktorí, ako sa neskôr ukázalo, sa tajne stretávajú na lámaní chleba a čítaní z listov apoštolov, tvrdo zasiahol cisár Dioklecián. Nastalo veľké a tvrdé prenasledovanie, priväzovanie k stĺpom, vypočúvanie a niekedy až mučenie. Kresťania však nezapreli svoju vieru a boli ochotní znášať muky aj naďalej.

Vyslobodením pre kresťanov a prinesením pokoja celej Rímskej ríši bol cisár Konštantín. Pod jeho vedením sa podarilo chlapcom v záverečnom boji poraziť Diokleciána a vyhnať ho z Ríma. Rím sa tak stal slobodným pre každého bez ohľadu na spoločenskú vrstvu alebo vierovyznanie.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z rozpočtu mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018“ a z Nadácie Tatrabanky.

loga_web1

 

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019