Čisté srdce? – 1. adventná mládežka 2018

V piatok (7.12. 2018) sme mali možnosť zúčastniť sa na prvej mládežníckej sv. omši počas tohtoročného adventu. Téma „Ako si očistiť srdce?“ priviedla mladých aj starších, aby zaplnili lavice.

Don Bohuš totiž hovoril o umení zachovania si čistého srdca. Zlé myšlienky sa k nám zakrádajú ako had ukrytý v tráve, často sú neodbitné a schovávajú sa pod rôzne masky. Je však na nás, ako sa k tomuto zápasu postavíme, či budeme s vytrvalosťou bojovať alebo necháme zlo klíčiť v našom vnútri. Ak chceme víťaziť, nezabúdajme svoj zrak upierať na Ježiša s jeho modlitbou na perách: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

Sme radi, že sme mohli piatkový večer prežiť v spoločenstve s Bohom aj svojimi priateľmi. Srdečne pozývame všetkých aj na ďalšie adventné mládežky 14.12. a 21.12., tešíme sa na vás!

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019