Duchovné cvičenia vysokoškolákov

Takto začiatkom septembra sa vysokoškoláci z nášho strediska rozhodli stráviť pekný čas v tichu, kým sa aj pre nich škola naplno rozbehne. Tento rok ich privítali sestry redemptoristky pri Vranove nad Topľou. Štyri dni v príjemnom a pokojnom prostredí, boli určite skvelým štartom do nového semestra. Duchovnými cvičeniami ich sprevádzal evanjeliový príbeh vzkriesenia Lazára podľa knihy Marka Ivana Rupnika, Pri stole v Betánii. Tí, ktorí to nestihli na prvom majú možnosť aj druhého turnusu, tentokrát v Bijacovciach.

Všetkým vysokoškolákom želáme úspešný štart a plnosť Ducha Svätého.