Kalvarček a jeho radosti

V stredisku už štvrtý školský rok funguje Detský krúžok ľudového tanca Kalvarček. Navštevuje ho skupina detí od 4 -11 rokov. Stretávame sa pravidelne každú stredu v popoludňajších hodinách. Každoročne o krúžok medzi rodičmi a deťmi rastie záujem. Deti sa na krúžku naučia rytmus cez riekanky a popevky, zoznámia sa s hudobnými nástrojmi. Spoločne tancujeme, spievame a hráme sa detské ľudové hry. Deti chodia na krúžok veľmi radi, pretože im to spestrí týždenný mimoškolský program a stále sa niečo nové naučia i dozvedia. Malí folkloristi vystupujú obvykle 2x do roka na otvorených podujatiach strediska s programom, ktorý je inšpirovaný bohatstvom folklórnych tradícií nášho regiónu. S pomocou  projektu z MV SR sa nám podarilo zabezpečiť materiál na ďalšie kroje pre krúžok. Deti sa stále tešia na vystúpenia v krojoch, pretože v krojoch sa cítia skutočnými malými folkloristami.

A aj vďaka tomu sa môžu podeliť o radosť so všetkými, ktorým sa páči ľudová pieseň a tanec.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019