Leto u saleziánov na Troch hôrkach

Leto 2018 bude u saleziánov na Troch hôrkach skutočne bohaté. Jednoduchý prehľad hlavných aktivít ponúkame na horeuvedenom plagáte. Prihlášky môžete stiahnuť tu:

:: Tínedžerský tábor

:: Dievčenský tábor

:: Chlapčenský tábor

:: Prímestský tábor