Malý florbalový turnaj

Malý florbalový turnaj začína mať tradíciu predovšetkým medzi mestami na východe Slovenska. Hoci tento rok viacerým strediskám termín turnaja nevyhovoval, predsa sa len podarilo poskladať skupinu starších aj mladších, do ktorých sa nominovali hráči z Bardejova, Kalvárky a z domáceho strediska Troch hôrok.

Turnaj začal odpískaním píšťalky o 9:10. Zápasy trvali 2x 10 minút a hráči vydali zo seba všetko – dokonca aj to, čo v nich nebolo. O 11:30 sa oficiálne ukončila tabuľka prvého kola. Nasledovali krátke zápasy – 2x 5 minút, v ktorých sa ukázala výdrž najzdatnejších.

O 13:10 zaznela poslednýkrát rozhodcovska píšťalka a s ňou aj ukončenie turnaja. Vyhodnotenie malo špecifický ráz, pretože celkové poradie určil súčet bodov, ktoré získali mladší a starší hráči dokopy.

Z priateľských zápasov, ktoré mali byť náplasťou kvôli nízkej účasti, sa nakoniec vykľul celkom dobrý turnaj. Vedie to teda k presvedčeniu, že florbal je stále živý medzi mladými a je oň záujem. Budúcoročný Malý florbalový turnaj bude toho určite tiež dôkazom.

Projektová aktivita bola finančne podporená Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019