Oslava 9. výročia založenia Troch hôrok

IMG_1220

Štvtkový večer podľa miestnych zvyklostí mávajú stredoškoláci na Troch hôrkach stretká. Štvrtok 22.2. však bol trochu iný. Namiesto rozlezenia sa do klubovní stredoškoláci obsadili čajovňu. Rozlosovali sa do skupín a posadali si spolu okolo stolov. Oslava 9. výročia založenia Troch hôrok mohla začať. 

Úvodný bod programu patril informačnému bloku a predstaveniu strenny na rok 2018. Po nich nasledoval kvíz “Spoznaj saleziána alebo saleziánku z Troch hôrok” spolu s otázkami o vývoji miestneho strediska. Chvíľku intenzívnej kreativity bolo možné vidieť pri tvorbe reklamy na Tri hôrky s použitím zadaných slov. Vyzývačka so zoznamom úloh, ktoré bolo treba splniť, už bola na konci skutočne mixom všetkého. Každý si mohol prísť na svoje a zapojiť sa tam, na čo mal najviac schopností – podobne ako pri živote strediska.

Na záver ešte pár fotiek v tvare deviatky a zostáva nám len tešiť sa na okrúhle 10. výročie.

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

15. júl 2018
17. júl 2018
20. júl 2018