Prímestský tábor

PT2018-plagát

Zákulisie varenia čokolády s Charlim budú môcť deti spoznať počas prímestského tábora 20. – 24.8.2018.  Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 3. až 8. ročník ZŠ (výnimku tvoria deti s ukončeným 2. ročníkom, ktoré majú na tábore staršieho súrodenca). Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 24. júna 2018.

:: Prihláška ::

Simple Calendar

15. júl 2018
17. júl 2018
20. júl 2018