Príprava táborov

Leto u saleziánov na Troch hôrkach je veľmi bohaté na rôzne podujatia s mladými. Tábory, výlety, plánovania a hodnotenia, formačné stretnutia animátorov a mnohé iné. Rovnako ako samotný priebeh je dôležitá príprava. S týmto vedomím sa hneď na začiatku letných prázdnin uskutočnila spoločná príprava táborov.

Príprava táborov bola rozdelená do troch dní. Začalo sa v sobotu 30.6. a pokračovalo sa v pondelok. Niektorí animátori, čo nešli na tínedžerský tábor, sa stretli aj cez týždeň, a všetky práce sa ukončili v sobotu večer. Obsahom príprav bolo najmä dôsledné zoznámenie sa s programom, ktorý sa pripravoval už od jari tohto roka. Zároveň to bol čas na výrobu kulís a odskúšanie si niektorých hier s prípadným doladením. Čerešničkou na torte bol workshop o bezpečnosti pri práci s deťmi a mládežou, predchádzaní úrazom a starostlivosti o zdravie účastníkov podujatí.

Príprava táborov bola nie len technickým riešením potrebných vecí, ale aj miestom osobných stretnutí mladých, či už pri samotnej manuálnej práci, pri neformálnych rozhovoroch počas obeda alebo pri spontánnych momentoch v čase voľna a hier. Samotná príprava má teda význam ako pre úspešný priebeh táborov, tak aj pre samotných animátorov, ktorí môžu cez tieto chvíle spoznať lepšie druhých, prípadne nadobudnúť nové priateľstvá. 

 

Tento projekt bol podporený z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018“:

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019