PROJEKT „Prevencia – krok za krokom k mladým“

Stredisko Domky v Košiciach s dobrovoľníkmi a animátormi sa zapojilo v priebehu roku 2017 do výzvy  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt v oblasti prevencie kriminality. Projekt „Prevencia – krok za krokom k mladým“ bol pokračovaním viacročného projektu strediska v spolupráci so Saleziánmi a sestrami FMA.  Cieľom projektu bolo systematicky výchovno-preventívne pôsobiť v prostredí deti, mládeže, v ich voľnom čase, pôsobiť a spolupracovať s rodinou a komunitou a tak znižovať, eliminovať podmienky na páchanie kriminality.

V rámci projektu boli realizované preventívne voľnočasové aktivity pre deti a mladých s výchovnou intervenciou. Projekt zahŕňal aktivity aj pre rodičov a dospelých.

Aj vďaka projektu sa nám podarilo zrealizovať rôzne aktivity zamerané na deti, mládež, dospelých, rodiny a komunitu.

Viac ako 500 deti a mladých sa zúčastnilo pravidelných aktivít ako sú rovesnícke skupiny/stretká, rôznych krúžkov (športových, umeleckých) a turnajov (futbalový, florbalový, hokejbalový). Počas letných prázdnin sme pripravili dievčenský a chlapčenský pobytový tábor, prímestský tábor. Pre rodiny a komunitu sme pripravili rodinný tábor, adventné tvorivé popoludnia, rodičovské večery a rodičovské skupiny.

Všetky aktivity sme mohli pripraviť a zrealizovať iba vďaka ochote aktívnych mladých ľudí – animátorov. Tí, na zlepšenie svojich zručností a rozvoj osobnosti, mohli počas roka absolvovať pravidelné mesačné vzdelávanie a animátorské víkendovky.

Veríme, že aj v budúcnosti bude príležitosť realizovať takéto projekty.    

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019