Silvester s mladými

Aj keď spočiatku vyzeralo, že svetlá na Troch hôrkach sa posledný večer roka nerozsvietia, predsa len priestory čajovne svedčili o opaku. Poriadne sa nestihol skončiť futbalový turnaj a do CVČ Valdocco začali prichádzať mladí. Spoločne rozvešali ozdoby, nafúkali balóny a párty sa mohla začať.

Tri tímy súťažili proti sebe v disciplínach, ktoré pripravil ex-asistent Dano Holúbek, momentálne študujúci teológiu v Turíne. Spoločnou zábavou čas preletel rýchlo a ručičky na hodinách onedlho ukázali  pol dvanástej. Posledná polhodina starého roka bola venovaná adorácii, cez ktorú si mohli mladí zrevidovať uplynulý rok a poprosiť Pána o nasledujúci.

Po požehnaní Eucharistiou o polnoci mladí vyšli von a pridali sa svojím ohňostrojom ku plejáde svetlíc a petárd. Kvôli hustej hmle nebolo veľmi dlho čo pozerať a myšlienka na návrat do čajovne bola vítaná snáď každým. Tí, čo ešte vládali, pokračovali v spoločenských hrách tak, aby nerušili ostatných, ktorí sa nie veľmi dlhým spánkom pripravovali na nasledujúcu slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019