10 rokov stredisko Tri hôrky v obrazoch

O pár dní oslávi saleziánske stredisko na Troch hôrkach svoje 10. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sme si pripravili niekoľko sprievodných podujatí. Prvým z nich bola výstava fotografií z prežitých rokov, ktorá bola alokovaná vo vestibule počas kultúrneho programu Don Bosco Show. Účastníci si potom mohli fotografiu, na ktorej sa našli a ktorá sa im páčila, vziať so sebou domov.

Keďže sa všetkým neušlo alebo niektoré fotky by sa museli rozstrihať na desiatky kúskov, ponúkame tieto fotografie v elektronickej podobe. Všetky fotky si môžete pozrieť  i stiahnuť na linku fotogalérie:

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019