Animátorský večer s donom Boscom

Večer pred sviatkom dona Bosca sa uskutočnila oslava jeho narodenín pre nebo spolu s animátormi. Kazateľ slávnostnej omše prišiel až zo severného Bardejova. Don Viliam Riško počas homílie poukázal na dôstojnosť, hodnotu a správne postavenie detí v spoločnosti, ktoré sa v dejinách postupne menilo. Don Bosco predstavoval v 19. storočí jeden z významných míľnikov výchovy a vzdelávania mladých.

Spoločné stretnutie všetkých animátorov bolo druhým bodom programu. Don Viliam Riško aj v tejto časti bol hlavným, a v podstate aj jediným predsedajúcim. Cez aktivity, diskusie a pútavé prednášky poukázal na líderstvo v ponímaní dona Bosca a na základné piliere saleziánskeho strediska.

Animátorský večer s donom Boscom bol ďalšou časťou osláv, ktoré začali v nedeľu slávnostnou sv. omšou a pokračovali kultúrnym predstavením Don Bosco Show. Veríme, že aj tohtoročná oslava apeluje na všetky 4 piliere saleziánskho strediska – domov, ihrisko, škola a kaplnka.

:: Fotogaléria ::  

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019