Deviatnik k don Boscovi

Ponúkame Vám modlitbové zamyslenia pred slávnosťou svätého Jána Bosca, ktorú budeme spoločne sláviť v nedeľu 27.1. 2019 na svätej omši o 9,30 a tiež 31.1. 2019 o 17,15 hod v kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach.

Deviatnik k don Boscovi  sa môžete modliť v dňoch 22-30.1. 2019 a stiahnúť si ho v pdf verzii tu.

 

Deviatnik k don Boscovi za saleziánov a sestry, za mladých a rodiny, za nové povolania

 1. deň – Láska k mladým

Don Bosco často opakoval mladým: „Stačí, že ste mladí, aby som vás mal rád!“ Bez lásky k mladým by náš apoštolát nemal úspech.

Modlitba: Pane, nauč nás skutočne milovať mladých, ktorých nám v našom živote posielaš. Daj, aby to aj oni vedeli!

Otče náš…, Zdravas Mária…

Záverečná modlitba

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

2. deň – Obeta

Heslo don Bosca bolo: „Daj mi duše, ostatné si vezmi!“, vyžadovalo maximálnu schopnosť obetovať sa, obetovať mladým svoj čas, modlitby, zdravie, námahy, celý svoj život.

Modlitba: Don Bosco, nauč nás vedieť sa obetovať a nepozerať na seba, na svoje pohodlie, ale všetky sily dať do služieb mladým. Amen.

Otče náš…, Zdravas…

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

3. deň – Trpezlivosť v práci

Kto pracuje, veľkou motiváciou mu je aj to, že vidí výsledky svojej práce. Ak nevidíme výsledky, dostaví sa znechutenie. Pri práci s ľuďmi sú výsledky veľmi malé, alebo sa prejavia s časovým oneskorením. Len sa nenechajme znechutiť, lebo znechutenie je prácou zlého.

Modlitba: Don Bosco, vypros nám čnosť trpezlivosti, aby nás neúspechy neoberali o pokoj a radosť v srdci. Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…

 Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

4. deň – Pokora

Don Bosco mal v srdci veľkú pokoru, ktorá ho priviedla k poznaniu, že všetko, čo mal a dosiahol je dielom Božím a nie jeho. Ak chceme mladých pritiahnuť k Bohu, často si opakujme Ježišove slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť!“

Modlitba: Don Bosco, vypros nám srdce pokorné, ako bolo to tvoje a Ježišovo, aby sme tak boli dobrými nástrojmi v Božích rukách. Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

5. deň – Múdrosť

Don Bosco vždy vedel používať správne slová, aby nenápadne priviedol chlapcov k pokániu. Jeho slová neubližovali keď napomínal, ale viedli všetkých naokolo k náprave života.

Modlitba: Don Bosco, vypros nám opravdivú múdrosť, aby sme vedeli vážiť slová a mladých napomínali s láskou. Daj, aby ich naše slová nezraňovali. Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

6. deň – Radosť

Don Bosco často hovoril chlapcom: „Slúžte Pánovi v radosti!“ Počas svojich študentských čias založil aj spolok veselosti. Hovoril, že chlapec je smutný len vtedy, keď je chorý, alebo má na duši ťažký hriech. Radosť je príťažlivá a nákazlivá a v oratóriu dona Bosca jej bolo naozaj dosť.

Modlitba: Don Bosco, na tvoj príhovor nech Pán naplní naše srdcia opravdivou radosťou, ktorá nech preniká všetku našu prácu. Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

7. deň – Poslušnosť

Poslušnosť je čnosť, ktorá vyžaduje skutočné pokorné srdce. Poslušnosťou Ježiša až na kríž, sa Boh zmieruje s ľudstvom. Poslušnosť Boh požehnáva a odmieňa bohatým ovocím.

Modlitba: Don Bosco, aj ty si musel poslúchať cirkevných a štátnych hodnostárov. Vypros nám čnosť poslušnosti a pokojnej komunikácie medzi sebou. Amen .

Otče náš…, Zdravas Mária…

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

8. deň – Zodpovednosť

Don Bosco viedol a vychovával svojich chlapcov k zodpovednosti za seba, za svoje slová, za svoje rozhodnutia a za iných. Zodpovednosť je prejavom zrelosti človeka.

Modlitba: Don Bosco uč nás  zodpovednosti za seba, ale aj za mladých, ktorých nám dávaš, aby sme ich sprevádzali. Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária….

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

9. deň – Modlitba

Modlitba je pokrm duše. Je to dýchanie duše a dýchanie je hlavným znakom života. Don Bosco učil svojich zverencov modliť sa prácou, teda modliť sa neustále.

Modlitba: Na príhovor Don Bosca nauč nás, Pane modliť sa vždy, modliť sa prácou a premodliť všetky naše akcie a  stretnutia s mladými amen.

 Otče náš…, Zdravas Mária….

Záverečná modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“