Večer v divadle s don Boscom – DB Show 2019

Z niekoľkých týždňov tvorenia, príprav a skúšania vzniklo dielo, ktoré sme mohli vidieť na pódiu vo finálnej verzii v nedeľu, 27.1. 2019.

Už pred štvrtou hodinou poobede bola sála plná, ledva sa zvýšili miesta pre toľkých nadšených divákov. Po otvorení opony sa všetky tváre v hľadisku vniesli do minulosti a do života krachujúceho režiséra. Zachránil ho však telefonát z Vatikánu. Za úlohu dostal nakrútiť film o don Boscovi, čo sa najprv zdalo ako jednoduchý cieľ. V príbehu stretával rôznych ľudí s ešte rozličnejšími spomienkami na tohto svätca a naskytol sa mu pohľad aj na jeho chyby a nedokonalosti. Scény sa mu tvorili čoraz ťažšie. No napriek všelijakým etapám don Boscovho života si uvedomil, že svätosť v ňom bola aj napriek jeho nedostatkom a my všetci sa takisto môžeme stať svätými.

Do scén sa zapojili stretká s animátormi a ľudový súbor Kalvarček. Mnohokrát vyvolali svojimi výkonmi výbuchy smiechu, potlesk, ale aj vážne a dojaté tváre. Nechýbal tanec aj štipka spevu, dokonca skvelo spracované videá vytvorené pre jednotlivé scény.

Po záverečnej modlitbe a požehnaní od don Stana skvelá atmosféra neskončila. Bolo pripravené menšie agapé pre účastníkov aj zapojených, pri ktorom bolo cítiť puto spoločenstva, radosť a priateľskosť vo všetkých rozhovoroch.

Ďakujeme za hojnú účasť, pomoc a lásku, s ktorou bola Don Bosco Show pripravovaná a veríme, že každý si odtiaľ odniesol don Boscovu a Božiu prítomnosť v srdci.

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019