Kaplnka

Deviatnik k don Boscovi

Ponúkame Vám modlitbové zamyslenia pred slávnosťou svätého Jána Bosca, ktorú budeme spoločne sláviť v nedeľu 27.1. 2019 na svätej omši o 9,30 a tiež 31.1. 2019 o 17,15 hod v kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach. Deviatnik k don Boscovi  sa môžete modliť v dňoch 22-30.1. 2019 a stiahnúť si ho v pdf verzii tu.   Deviatnik k don Boscovi za saleziánov a sestry, za mladých a rodiny,

Čítať celý článok
2. Nedeľa v období cez rok C

LITURGICKÝ KALENDÁR 21. JANUÁR: Pondelok: sv. Agnesa, panna a mučenica. Spomienka. 22. JANUÁR: Utorok: bl. Laura Vicuňová, dievča. Spomienka pre sdb rodinu. 24. JANUÁR: Štvrtok: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi. Titulárny patrón Spoločnosti sv. Františka Saleského. Sviatok pre sdb rodinu. 25. JANUÁR: Piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Sviatok. 26. JANUÁR: Sobota: sv. Timotej a Títa, biskupov. 27. JANUÁR:

Čítať celý článok
Nedeľa krstu Krista Pána – 13.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR 15. JANUÁR: Utorok: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. 17. JANUÁR: Štvrtok: sv. Anton, opát. Spomienka. 20. JANUÁR: 2. Nedeľa v období cez rok Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb duchovnú obnovu komunity, záver vizitácie s našim regionálnym vizitátorom v Žiline. Na budúcu nedeľu bude zbierka 3x3 na energie strediska a zbierka na pastoráciu mládeže UPC/AMC. DEVIATNIK K DON BOSCOVI

Čítať celý článok
Nedeľa Zjavenia Pána – 6.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR 08. JANUÁR: Utorok: bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník. Spomienka. 13. JANUÁR: Krst Krista Pána. Sviatok. Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb akciu „Poďte a uvidíte“, súťaž mladý robot, duchovnú obnovu žien a prípravu k sviatostiam. Príprava rodičov a detí k sviatostiam bude budúcu nedeľu o 17. hodine. MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY V rámci prednášok pre manželov pozývame záujemcov na ďalšiu

Čítať celý článok
Nedeľné dopoludnie s Mikulášom

Nedeľná sv. omša o 9:30 nebola obohatená len príbehom ovečky Adventky a ťavy Saharky, ale aj špeciálnou návštevou. Po sv. omši zostala kaplnka plná detí s očakávaním na ich tvárach. Pesničkami a rôznymi pokrikmi sa im podarilo privolať Mikuláša. Ten sa im predstavovať nemusel, ale zato si s radosťou vypočul niekoľko odvážlivcov, ktorí mu zarecitovali alebo zaspievali. Na záver všetky deti pochválil

Čítať celý článok
27. Nedeľa v období cez rok B

7.10.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR OKTÓBER: 28. Nedeľa v období cez rok B                   Dnes po rodinnej sv. omši bude nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. A budúcu nedeľu bude Minimo sprevádzať sv. omšu.   MAJÁK NÁDEJE          Budúcu nedeľu 14.10.2018 sa v našom kostole

Čítať celý článok
25. Nedeľa v období cez rok B

23.09.2018   LITURGICKÝ KALENDÁR   SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Vincent de Paul, kňaz. Spomienka. SEPTEMBER: Sobota: sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli. Sviatok. SEPTEMBER: 26. Nedeľa v období cez rok B                   Minulú nedeľu sa na zbierke 3x3 pre naše stredisko vyzbieralo celkom 321,24€. Veľká vďaka za vašu pomoc.

Čítať celý článok
23. Nedeľa v období cez rok B

09.09.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka. SEPTEMBER: Piatok: Povýšenie Svätého kríža. Sviatok. SEPTEMBER: Sobota: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť. SEPTEMBER: 24. Nedeľa v období cez rok B                           

Čítať celý článok
11. Nedeľa v období cez rok B

17.06.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Štvrtok: sv. Alojz Gonzága, rehoľník. Spomienka. 23. JÚN: Sobota: sv. Jozef Cafasso, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. 24. JÚN: Nedeľa: Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.                Dnes je zbierka 3x3 na potreby strediska. Veľká vďaka za vašu podporu. Na         

Čítať celý článok
10. Nedeľa v období cez rok

10.06.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: sv. Barnabáš, apoštol. Spomienka. 13. JÚN: Streda: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka. 17. JÚN: 11. Nedeľa v období cez rok                Na budúcu nedeľu bude zbierka 3x3 na potreby strediska. Veľká vďaka.   STRETNUTIE ANIMÁTOROV A PRÍPRAVKÁROV         

Čítať celý článok
9. Nedeľa v období cez rok

03.06.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   5. JÚN: Utorok: sv. Bonifác, biskup a mučeník. Spomienka. 8. JÚN: Piatok: Najsvätejšie srdce Ježišovo. Slávnosť. 9. JÚN: Sobota: Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Spomienka. 10. JÚN: 10. Nedeľa v období cez rok                V mesiaci máj sa na zvonček v kaplnke vyzbieralo celkom 1029 €. Veľká               

Čítať celý článok
Najsvätejšia Trojica

27.05.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Utorok: bl. Jozef Kowalský, mučeník. Spomienka. 31. MÁJ: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 01. JÚN: Piatok: sv. Justín, mučeník. Spomienka. 03. JÚN: 9. Nedeľa v období cez rok                 Minulú nedeľu sa na zbierke 3x3 vyzbieralo celkom 475,30 €. Ďakujeme

Čítať celý článok
Zoslanie Ducha Svätého

20.05.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Pondelok: Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi. Spomienka. 24. MÁJ: Štvrtok: Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnosť hl. patrónky pre inštitút dcér Márie Pomocnice a sdb rodiny. Sv. omšu v deň slávnosti o 17.15 bude celebrovať salezián- kňaz Dušan Vilhán. 26. MÁJ: Sobota: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka. 27. MÁJ: Najsvätejšia Trojica. Slávnosť.                

Čítať celý článok
7. veľkonočná nedeľa

13.05.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Pondelok: sv. Matej, apoštol. Sviatok. 16. MÁJ: Streda: sv. Ján Nepomucky, kňaz a mučeník. Spomienka. 18. MÁJ: Piatok: sv. Leonard Murialdo, kňaz. Spomienka pre sdb. 20. MÁJ: Zoslanie Ducha Svätého. Slávnosť.                 Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom recitovaní

Čítať celý článok
6. Veľkonočná nedeľa

06.05.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť.    13. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa                   Do vašich modlitieb zverujeme don Bohuša, ktorý dnes odchádza na duchovné cvičenia a tiež deti, ktoré na budúci týždeň príjmu prvé sv. prijímanie vo farnosti na Kalvárii. Na budúcu

Čítať celý článok

Simple Calendar

17. februára 2019
18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019