Nedeľné oznamy

16. nedeľa v období cez rok

23.07.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚL: Utorok: sv. Jakuba, apoštola. Sviatok. JÚL: Streda: sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie. Spomienka. JÚL: Štvrtok: sv. Gorazd a spoločníci. Spomienka. JÚL: Sobota: sv. Marta, Spomienka. JÚL: 17. Nedeľa v období cez rok   RODINNÝ TÁBOR Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili za rodinný tábor. Rodičia a deti odchádzali s peknými zážitkami a nič vážne sa nestalo. Zároveň

Čítať celý článok
15. Nedeľa v období cez rok

16.07.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR JÚL: Pondelok: sv. Andrej – Svorad a Benedikt, pustovníci. Spomienka.JÚL: Sobota: sv. Mária Magdaléna. Sviatok.JÚL: 16. Nedeľa v období cez rok         Dnes je zbierka na prestavbu strediska. Pán Boh zaplať za vašu podporu. CHLAPČENSKÝ A DIEVČENSKÝ TÁBOR         Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili za pobytové tábory. Chlapci a dievčatá odchádzali s peknými zážitkami

Čítať celý článok
14. Nedeľa v období cez rok

09.07.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚL: Utorok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy. Sviatok. JÚL: Sobota: sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka. JÚL: 15. Nedeľa v období cez rok    CHLAPČENSKÝ A DIEVČENSKÝ TÁBOR Dnes poobede odchádzajú chlapci a dievčatá na letný pobytový tábor. Prosíme vás o modlitbu za bezpečný priebeh a návrat domov. Ďakujeme. SVÄTÉ OMŠE POČAS PRÁZDNIN         

Čítať celý článok
13. Nedeľa v období cez rok

02.07.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚL: Pondelok: sv. Tomáš, apoštol. Sviatok. JÚL: Streda: sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia. Slávnosť. JÚL: Piatok: bl. Mária Romero Meneses, panna. Spomienka pre saleziánsku rodinu. JÚL: 14. Nedeľa v období cez rok Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Začína čas letných prázdnin prosíme o modlitby za bezpečnosť pre letné tábory a akcie nášho strediska.

Čítať celý článok
12. Nedeľa v období cez rok

25.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Streda: sv. Irenej, biskup a mučeník. Spomienka. JÚN: Štvrtok: sv. Peter a Pavol, apoštoli. Slávnosť. JÚL: 13. Nedeľa v období cez rok Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Máme fotky zo slávnosti 1.sv. prijímania na DVD nosičoch. Rodičia si môžu prísť zobrať tieto fotografie.   NAHLÁSENIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM Tí, ktorí majú záujem o prípravu

Čítať celý článok
11. Nedeľa v období cez rok

18.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Streda: sv. Alojz Gonzága, rehoľník. Spomienka. JÚN: Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť. JÚN: Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť. JÚN: 12. Nedeľa v období cez rok Dnes je zbierka na realizáciu prestavby strediska. Pri tejto príležitosti informujeme, že výstup z prvého pracovného stretnutia ohľadom realizácie prestavby si môžete prečítať na

Čítať celý článok
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

11.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: bl. František Kesy a spoločníci, mučeníci. Spomienka pre sdb. JÚN: Utorok: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka. JÚN: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnosť. Prikázaný sviatok. JÚN: 11. Nedeľa v období cez rok Stretnutie s ľuďmi o prestavbe strediska začne o 15 minút v priestoroch čajovne, pozývame všetkých na toto stretnutie.

Čítať celý článok
Zoslanie Ducha Svätého

04.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: sv. Bonifác, biskup a mučeník. Spomienka. JÚN: Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sviatok. JÚN: Nedeľa: Najsvätejšej Trojice. Slávnosť. Končí sa Veľkonočné obdobie a od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať „Týždeň modlitieb mladých za mladých.“ Pozývame

Čítať celý článok
7. Veľkonočná nedeľa

28.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Pondelok: bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu. JÚN: Štvrtok: sv. Justín, mučeník. Spomienka. JÚN: Sobota: sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci. Spomienka. JÚN: Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Slávnosť. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. V tomto týždni je prvý štvrtok mesiaca preto pozývame na poklonu Najsvätejšej Sviatosti, ktorá bude vystavená

Čítať celý článok
6. Veľkonočná nedeľa

21.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Streda: Panna Mária Pomocnica kresťanov, patrónka Inštitútu dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny. Slávnosť. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok. MÁJ: Piatok: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa Dnes je zbierka na energie strediska a na budúcu nedeľu na katolícke masmédiá. Oznamujeme rodičom detského

Čítať celý článok
5. Veľkonočná nedeľa

14.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Utorok: sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník. Spomienka. MÁJ: Štvrtok: sv. Leonard Murialdo, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. MÁJ: Šiesta Veľkonočná nedeľa Zajtra odchádza naša komunita na duchovnú obnovu, prosíme o vašu modlitbu. Zajtrajším dňom sa začíname modliť v našom stredisku aj deviatnik K PMPomocnici kresťanov. Texty deviatnika nájdete aj na našej webovej stránke.

Čítať celý článok
Nedeľa utrpenia Pána

09.04.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Zelený Štvrtok Pánovej večere APRÍL: Veľký Piatok, Slávenie utrpenia a smrti Pána APRÍL: Biela Sobota APRÍL: Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania Dnes 9. 4 2017 bude nácvik detského speváckeho zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Speváci na Veľkú noc začínajú nácvik po skončení sv. omše v kaplnke. Od Veľkého Piatku po obradoch pri osobnej úcte kríža bude

Čítať celý článok
5. pôstna nedeľa A

02.04.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Kvetná nedeľa Dnes je zbierka na Tehličku pre Južný Sudán. Na budúcu nedeľu 9. 4 2017 bude nácvik speváckeho zboru MINIMO. Speváci na Veľkú noc začínajú nácvik 5 min po skončení sv. omše, prosíme o dochvíľnosť.   PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI Ďalší hosť, ktorý prijal naše pozvanie dnes na pôstnu katechézu je Róbert Lapko, biblista. Témou je ako nám Božie

Čítať celý článok
4. pôstna nedeľa A

26.03.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Piata pôstna nedeľa                      Na budúcu nedeľu bude zbierka na Tehličku pre Južný Sudán. Dnes po sv. omši bude aj príprava na 1. sv. prijímanie a speváci nacvičujú v hudobnej miestnosti spevy na Veľkú noc.   SVEDECTVO SALEZIÁNA ZO SUDÁNU Don Dávid Tulimelli pôsobiaci v Južnom Sudáne, ktorý zažil nepokoje v roku 2013 a stále trvajú prichádza

Čítať celý článok
3. pôstna nedeľa A

19.03.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   MAREC: Pondelok: sv. Jozef, ženích Panny Márie. Slávnosť. MAREC: Sobota: Zvestovanie Pána. Slávnosť. MAREC: Štvrtá pôstna nedeľa                      Dnes je zbierka na energie strediska. Na budúcu nedeľu bude príprava na 1. sv. prijímanie. Tento týždeň prosíme o modlitby za spolubrata Laca Mika, ktorý odchádza na duchovné cvičenia.   PÔSTNE ZAMYSLENIE

Čítať celý článok

Simple Calendar

Najnovšie články