Centrum voľného času Valdocco

hlavne-ihrisko

Sme centrum voľného času pre každého jednotlivca i pre celú rodinu. Zastrešujeme aktivity saleziánov a DOMKY v saleziánskych strediskách v Košiciach. Prichádzajú k nám deti, mladí, ich rodičia aj iní návštevníci, aby spoločne a kreatívne trávili voľný čas, bojovali s nudou a lenivosťou. Môžu sa venovať svojim záľubám, spoznávať a učiť sa  niečo nové. Vytvárame a ponúkame priestor pre stretávanie, rozvíjanie Vašich talentov, tvorivých schopností, sebarealizáciu a nadväzovanie nových kamarátstiev. S nami môžete zažiť ako chutí zábava aj oddych. Nájdete nás v Košiciach na sídlisku Terasa, Tri hôrky 17.

Spolu s Vami budujeme rodinného ducha.

Kontakt: cvcvaldoko@gmail.com, tel.: 055/30 929 85

download Stiahnite si prihlášku do CVČ

 

Ponuka krúžkov na nový školský rok 2015/2016

 

Informácia pre rodičov – Centrum voľného času Tri hôrky (CVČ) a jeho fungovanie v školskom roku 2015/2016

Na základe Vašich telefonátov sme sa rozhodli objasniť situáciu týkajúcu sa centier voľného času a ich spolufinancovania z podielových daní (prostredníctvom dotácie z mesta).

Terajšia vláda zaviedla nové zmeny vo financovaní centier voľného času, ktoré sa negatívne dotýkajú voľného času Vašich detí. Vaše dieťa môžete prihlásiť na krúžky do viacerých centier voľného času. Iba jedno centrum a iba jeden krúžok, ktorý dieťa navštevuje, získa dotáciu na svoju činnosť z podielových daní. O tom rozhoduje rodič podpisom Čestného prehlásenia tomu centru, ktoré chce podporiť. Takéto čestné prehlásenie je súčasťou prihlášky aj do nášho CVČ Tri hôrky 17 v Košiciach.

V našom CVČ členský príspevok na šk. rok 2015/2016 ostáva rovnaký bez ohľadu na to, či Čestné prehlásenie u nás podpíšete, alebo nie.

Uvedomujeme si, že sa týmto vystavujeme riziku, ktoré môže mať za následok obmedzenie, v krajnom prípade pozastavenie činnosti nášho centra – strediska.

Na druhej strane sa chceme vyhnúť zvyšovaniu členského príspevku do CVČ do takej miery, aby to ovplyvnilo návštevnosť krúžkov a predovšetkým stretiek.

Nechávame na Vaše zváženie a rozhodnutie, či podpisom podporíte naše CVČ, pretože príjmy z Vašich členských príspevkov a ani z doterajšej dotácie z podielových daní nepokrývajú ani náklady na základný chod nášho centra. V neposlednom rade chceme poukázať, že všetci animátori – vedúci stretiek a krúžkov, ktorí sa venujú Vašim deťom, Vám, pracujú bez nároku na finančnú alebo inú odmenu.

Ďakujeme za pochopenie.

Simple Calendar