Sväté omše

hlavne-kaplnka

 

UTOROK 17:15  
ŠTVRTOK 17:15 (po sv. omši krátka adorácia)
1. štvrtok v mesiaci adorácia do 21:00
PIATOK 18:00 ruženec mladých
  18:30 mládežnícka sv. omša
(po sv. omši čajovňa pre mladých)
NEDEĽA   7:30  
  9:30 (pre rodiny s deťmi)
18:15 vešpery a adorácia pre mladých

 

Simple Calendar