Kto sme?

Po našej prítomnosti v Košiciach Na Kalvárii 23 a na Luniku IX, sme pocítili potrebu byť prítomní aj na sídlisku Terasa. Naše stredisko je umiestnené na ulici Tri hôrky medzi blokmi a v blízkosti dvoch základných škôl, odkiaľ k nám do strediska chodí najviac mladých.

Naše stredisko bolo otvorené 4. apríla 2009, kedy sa doň nasťahovali traja spolubratia saleziáni. Odvtedy sa naša komunita rozrástla a v súčasnosti ju tvorí 5 bratov (4 kňazi, 1 laik – koadjútor). Popri saleziánoch pribudli na Troch hôrkach aj tri sestry saleziánky (FMA).

Podľa vzoru a v nasledovaní nášho zakladateľa sv. Jána Bosca sa predovšetkým venujeme výchove a evanjelizácii mladých, najmä najchudobnejších.

V našom stredisku sú prítomní aj dobrovoľníci – animátori, saleziáni spolupracovníci ale aj ostatní dobrodinci, vďaka ktorým može fungovať toto dielo.

Pravidelnými aktivitami v stredisku sú stretká a krúžky, v kaplnke sv. omše pre mladých, verejnosť aj rodiny. V letných mesiacoch organizujeme letné tábory pre rôzne vekové skupiny detí.

3_h_spolocna[1]

3horky_panorama