Duchovné obnovy mladých

Raz za mesiac ponúkame mladým možnosť stíšiť sa, dať si do poriadku duchovný život vo sviatosti zmierenia prostredníctvom duchovných obnov.

Program:

18:00 – krátke zamyslenie s kazateľom

18:30 – adorácia, prestor na spytovanie svedomia, rozjímanie a sv. spoveď

20:00 – sv. omša

Termíny mládežníckych duchovných obnov: 

st 1. okt 2014 18:00 – 20:00 DO MLADÍ

st 29. okt 2014 18:00 – 20:00 DO MLADÍ

st 17. dec 2014 18:00 – 20:00 DO MLADÍ

po 22. dec 2014 17:30 – 20:30 DO SPOLOCNA

st 14. jan 2015 18:00 – 20:00 DO MLADÍ

st 4. feb 2015 18:00 – 20:00 DO MLADÍ

st 4. mar 2015 18:00 – 20:00 DO MLADÍ