Materské centrum

Materské centrum Obláčik (utorok a štvrtok 9:30 – 11:30 hod.)

Materské centrum Obláčik vzniklo v októbri 2011 z veľmi silnej potreby mamičiek stretávať sa, vymieňať si skúsenosti, začleniť svoje deti do kolektívu a v neposlednej rade vytvoriť mamkám a deťom prirodzené prostredie pre vnímanie modlitby a eucharistie v našom každodennom živote.

 

Program: 

 

Utorok

9:30 ruženec (inokedy krížová cesta, duchovná obnova, svätá spoveď)

10:15 herňa (ak je dobré počasie = aj ihrisko, niekedy telocvičňa)

 

Štvrtok

9:30 detská svätá omša

10:15 herňa (ak je dobré počasie = aj ihrisko, telocvičňa alebo prednášky a iné)

 

! Každý týždeň posielame mailinglist s aktuálnym programom na daný týždeň. Ak chcete mail dostávať, napíšte nám na adresu: mc.oblacik.saleziani@gmail.com

! Prosíme, prečítajte si aj organizačné pokyny nášho centra: → P R A V I D L Á

 

KTO SME
Materské centrum pre mamičky a detičky. Vítaní sú aj oteckovia, starí rodičia…

• OTVÁRACIE HODINY
Každý utorok a štvrtok od 9:30 do 11:30 hod.

• KDE NÁS NÁJDETE
Začíname vždy o 9:30 v kaplnke u saleziánov na Troch hôrkach.
V utorok začíname modlitbou svätého ruženca a vo štvrtok svätou omšou.
Potom sa presúvame do herne alebo von na ihrisko.

• POPLATOK
Vstupné je dobrovoľný príspevok do krabičky. Môžete priniesť koláčik  alebo niečo drobné pod zub. :-) Kávičku a čaj vám rady uvaríme.

• ČO PONÚKAME
Nájdete u nás priestor na hranie a oddych, ale aj priateľstvo, spoločné zdieľaní radostí i starostí a spoločnú modlitbu.

• KONTAKT
mail: mc.oblacik.saleziani@gmail.com
Ak chcete, pripojíme vás k infomailu, ktorý posielame každý týždeň. Napíšte!

• • • Saleziáni (SDB) a saleziánky (FMA) sú katolícke rehoľné spoločnosti, ktoré v 19. storočí založil taliansky kňaz Ján Bosco. Na Slovensku pôsobia od roku 1924. Ich poslanie je zamerané na celistvú výchovu mladého človeka. Učia na školách, ponúkajú stretká, výlety, turnaje, osobné sprevádzanie. Venujú sa aj rodináma snažia sa reagovať na rôzne formy chudoby.

Don Bosco celý svoj život zasvätil výchove chudobných a opustených chlapcov – preventívnym výchovným úsilím pomohol mnohým „uličníkom“ stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. • • •