DO september rodiny Tri hôrky 7.9.2011

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6, 27-36)

Duchovná obnova rodín, Tri hôrky 7.9.2011

SDB Tri hôrky

 

 

Čítanie z evanjelia podľa Lukáša:

Láska k nepriateľom – 27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, 28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. 20 Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. 31 Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

  

Skôr ako sa dostaneme k rozboru samotného textu, rád by som upozornil na to, ako sa dejiny Cirkvi v posledných rokoch uberajú cestou Milosrdenstva. Je to vlna, ktorá sa ťahá od začiatku pontifikátu Jána Pavla 2. a pokračuje vo všetkých cirkevných spoločenstvách. Sám svätý otec JP2 hovorí, že je to jediná možná odpoveď na dejiny 20 storočia.

 

Načrel by som teda do jednej udalosti záveru minulého storočia. Udalosť sa nespája priamo s manželským životom, hoci sme na manželskej duchovnej obnove. Ale chcem poukázať na jeden aspekt, ktorý zdá sa v našich rodinách, je dobré zdôrazniť na začiatku šk. roku.

Sme v roku 1993 na severe Afriky, v Alžírsku. Život tamojšej francúzskej komunity trapistov začal byť ohrozovaný islamskými extrémistami. Nechcem sa teraz venovať podrobnostiam celého príbehu. Chcem tu len priniesť prepis rozlúčkového listu predstaveného tejto komunity.

 

Mohlo by sa mi niekedy prihodi,ť a dnes sa to stalo, že budem obeťou terorizmu, ktorý tu pohlcuje všetkých cudzincov. Bol by som rád, aby moja komunita, moja cirkev, moja rodina pamätala na to, že som svoj život odovzdal Bohu a tejto zemi. Že jediný Pán tohto života dovolil tento brutálny únos. A že moja smrť je taká istá, ako toľko ďalších násilných smrtí, a že upadne do zabudnutia. Žil som dosť dlho, aby som vedel, že sa podieľam na zle, ktoré ovláda tento svet a na zle, ktoré ma slepo zabije. Nikdy by som si neprial takúto smrť. Nikdy by ma netešilo, že títo ľudia, ktorých milujem, by boli obvinení z mojej vraždy. Viem, že títo ľudia sú nekriticky odsudzovaní a viem, ako je islam skomolený niektorými islamistami. Táto zem a islam je pre mňa niečím iným. Je to telo a duša. Moja smrť samozrejme potvrdí pravdu tých, čo ma nazývali naivným alebo idealistom, ale musia vedieť, že budem slobodný od prehnanej zvedavosti. Ak dá Boh, upriamim svoj pohľad k Otcovi a budem s ním rozjímať o Jeho deťoch islamu, ako ich vidí on. Toto poďakovanie zahrňuje celý môj život, aj s vami samozrejme, priatelia minulí a terajší a tiež vás, PRIATELIA POSLEDNEJ CHVÍLE, ktorí nevedia čo robia. Áno, aj vám venujem toto poďakovanie a toto zbohom, ktoré očakávate. Možno sa znovu spolu stretneme, šťastní v raji, ak to bude Božia vôľa. Amen.“

Lectio

 

Čítaniu, ktoré sme počuli predchádzala stať Blahoslavenstiev, ktorá pokračovala vysvetlením štýlu života Kristovho učeníka. Syntézou je prikázanie lásky voči nepriateľovi. Ale čo to znamená milovať svojich nepriateľov?

 

Predovšetkým si je treba uvedomiť „nepriateľstvá“, ktoré charakterizujú niektoré vzťahy. A to bez ilúzií, že sme priatelia so všetkými. Je treba vedieť prijať aj to, čo má niekto proti nám. Milovať nepriateľa znamená predovšetkým rozpoznať to, čo nás oddeľuje. Ale zároveň veriť v možnosť stavať s božou pomocou nový vzťah, iný vzťah.

 

Takže nepriateľstvo sa nekončí odvetou, pomstou ale poznaním, že láska je jediným riešením. Milovať znamená robiť dobro, žehnať, modliť sa za tých a tým, ktorí majú odlišné postoje od našich. Znamená darovať sa v rastúcej láske. Tak ako Kristus prikazuje nastaviť druhé líce, alebo darovať tomu, kto si niečo žiada od nás. Nežiada, aby sme boli udusení všemohúcnosťou iných, aby sme boli natoľko  poddajní, že sa to bude javiť ako zbabelosť. Naopak, kvetnatým a účinným jazykom žiada zachovať si odvahu veriť v možnosť priateľstva, blízkosti aj s tým, ktorý má nesprávne požiadavky.

 

Meditatio

 

Môžeme ľahko, aspoň teoreticky spoznať, že láska k nepriateľom je hraničnou požiadavkou nasledovania Krista. Ale môže nám tu vzniknúť otázka: čo má spoločné láska k nepriateľom so životom manželského páru? Ten kto sprevádza rodiny vie, že niekedy sa oni navzájom k sebe správajú ako najväčší nepriatelia.

 

„Tvoj otec je jeden chudák“ hovorievala matka synovi, kým recitovala Zdravasy ruženca. Táto spomienka na otca „chudáka“ zmiešaná so Zdravasmi bola pre mladého muža, ktorý nám to rozprával, spomienkou, ktorá mu prekážala v každom jeho osobnom rozhodnutí.

 

Musíme si priznať, s  trpezlivosťou k sebe samým, že občas zahrnieme partnera takýmto nepriateľstvom (ktoré žiaľ Bohu, či chceme alebo nechceme prenesieme trochu aj na deti) a tak teda, nám neostáva nič iné, ako aplikovať Kristov recept. Manželka, manžel miluj tvojho nepriateľa! Nedovoľ, aby toto nepriateľstvo prevalcovalo tvoje srdce, akékoľvek správanie tvojho partnera by  ťa sklamalo. Miluj ho/ju. Čo však neznamená, aby si si namýšľal, alebo vnucoval „krásne emócie“, pozitívne myslenie, ale postav sa pred neho/ňu a pozeraj sa na neho ako na toho, koho treba milovať. Čiže žehnaj mu, modli sa za neho a rob mu dobro.

Náš text s extrémnym realizmom nehovorí, že to máme robiť vtedy, keď si to partner zaslúži alebo vtedy, keď aspoň neurobil niečo zlé. Ale hovorí to o tom, ktorý ťa nenávidí, zle s tebou zaobchádza, zle o tebe hovorí (alebo aspoň tebe sa to tak zdá vo chvíľach pálivej bolesti zraňovania). Čo neznamená, ako hovorí náš exegéta, byť podriadený pred objektívnou nespravodlivosťou, ale byť veľkodušný a milovať ho takýmto evanjeliovým spôsobom a nepodľahnúť pokušeniu, že s tým sa už nedá nič robiť. Tak môžeme mať skúsenosť ako Ježišove prikázania uzdravujú ľudské vzťahy.

 

Oratio

 

Nedovoľ Pane, aby sme vyhlásili našich príbuzných za nezmieriteľných nepriateľov, ktorí neodpovedajú na naše túžby, ktorí nás nenávidia, ohovárajú a zle s nami zaobchádzajú.

Urob Pane, aby sme si nenamýšľali, že budeme silnejší, keď budeme urážky vracať, ale sprav nás schopnými zákona lásky aj vtedy, keď sa to bude zdať nemožné.

 

Conteplatio

 

Jeden brat sa pýtal abbého Poimena. „Ako môže človek nehovoriť zle o blížnom?“ Starec mu odpovedal: „My a naši bratia sme dva obrazy: Keď človek pozerá na seba a vidí dôvody na výčitky, nachádza brata hodného pochvaly. Ale keď sám sa považuje za dobrého, nachádza brata, ktorý je v porovnaní s ním zlý. (Otcovia púšte, Detti editi e inediti, Magnano 2003)

 

Actio

 

Keď stretneš príbuzného nepriateľa, požehnaj ho vo svojom srdci.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019