MLÁDŽNÍCKE SV. OMŠE

Od dnes – mládežnícke sv. omše aj s čajovňou!!!

Začíname o 18.30