Oznamy 2. Adventná nedeľa rok A – 5.12.2010

Lit. kalendár

7. decembra: Utorok. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka

8. decembra: Streda. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Slávnosť. Prikázaný sviatok

12. decembra: 3. adventná nedeľa

Nepoškvrnená

Na sviatok Nepoškvrnenej v našom stredisku sv. omša nebude. Všetci ste pozvani na sv. omšu na kalváriu o 17.30 kde budú spolupracovnícke prísľuby. Prísľuby buú skladať traja mladí muži z oratka – Števo, Matúš a Juraj.

Zbierka na charitu

Vďaka za vašu štedrosť pri minulotýždňovej zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 200 eur.

Deviatnik

Prebieha príprava na sviatok Nepoškvrnenej. Nájdete ho na sociálnej sieti facebook na konte Tri Hôrky

Adventné popoludnia

Dnes bude ďalšie adventné popoludnie. Budú sa piecť medovníky, oplátky, vyrábať sa budú vianočné ozdoby. Chlapov poprosíme o pečenie klobás a prípravu punču. Ste pozvaní všetci – celé rodiny. Počas týchto popoludní je k dispozícii aj telocvičňa. Do telocvične je nevyhnuté si priniesť čisté prezuvky s bielou podrážkou. Telocvičňa je k dispozícii do 16,30. Dnes pravdepodobne príde aj Mikuláš.

Vianočný predaj kníh

Po sv. omši je vzadu v klubovni vianočný predaj kníh z vydavateľstva Don Bosco. Zvlášť vás upozorňujeme na novú knihu o sv. Františkovi Saleskom – našom patrónovi. Kniha má názov – Muž, ktorý obraňoval Boha.

Spovedanie

Predvianočné spovedanie v kostole sv. Gorazda bude v sobotu 11.12 od 9.00 do 11.30

Maják nádeje

V Alžbetinom liste vyšla správa o celokošickej zbierke vyhlásenú našim arcibiskupom pre organizáciu Maják nádeje, ktorá nedávno organizovala zbierku suchých potravín a drogérie pre sociálne slabé rodiny. Ak sa niekto rozhodne podporiť túto vznikajúcu organizáciu, môže tak spraviť v sákristii po sv. omši alebo u ktoréhokoľvek saleziána. Vďaka.

Orchester na Vianoce

Ste srdečne pozvaní na nácviky spevu a hudby na tohtoročné Vianoce. Skúšky orchestra začnú budúcu sobotu o 15.00 tu na 3H. Hľadáme ešte nejaké sólové dychy, prípadne flauty a iné. Orchester bude viesť Mária Dečová. Speváci začínajú na budúcu nedeľu a skúšky budú po nedeľnej sv. omši. Viesť ich bude Mary Smoleňová.

Modlitby mužova a otcov, kávička