Oznamy 3. Adventná nedeľa rok A – 12.12.2010

Lit. Kalendár:

13. decembra: Pondelok,  Sv. Lucie, panna a mučenica. Spomienka.

14. decembra: Utorok, Sv. Jána z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka

19. decembra: 4. adventná nedeľa

Adventné popoludnia

Dnes bude posledné adventné popoludnie. Budú sa piecť medovníky, oplátky, vyrábať sa budú vianočné ozdoby. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne. Ste pozvaní všetci – celé rodiny. Telocvičňa je k dispozícii do 16,30. Do telocvične je nevyhnuté si priniesť čisté prezuvky s bielou podrážkou.

Spovedanie

Vianočné spovedanie na Kalvárii bude budúcu nedeľu 19.12.od 14.30 do 17.00. Tu spovedáme počas sv. omší.

Obnovy

Spoločná vianočná obnova pre mladých bude 17.12. o 18.30 na Troch Hôrkach. Vianočná obnova pre rodiny spolu so saleziánskou rodinou bude 20.12 o 17.30 tiež na Troch Hôrkach. Ste srdečne pozvaní.

Upratovanie

V sobotu 18.12 vás chceme poprosiť o pomoc pri upratovaní strediska. Je to na dve – tri hodiny doobeda. Začali by sme od 9.00 a skončíme o 12.00. Dá sa prísť aj na pol hodinu. Nie je nutné prísť na celý čas. Čistiace prostriedky zabezpečíme. Ak by ste si mohli priniesť vlastné vedrá, stierky na okná a metly pre istotu – ak by nás bolo viac.

Knihy

Po sv. omši je vzadu v klubovni vianočný predaj kníh z vydavateľstva Don Bosco.  V predaji kníh si môžete vyzdvihnúť aj časopis Don Bosco dnes. Je to časopis o dianí v saleziánskej rodine na Slovensku a vo svete.

Animátori

Animátorov chceme srdečne pozvať na formačnú animátorskú stredu 15.12  o 17.30.

Združenie zázračnej medaily

Združenie zázračnej medaily realizuje podomové návštevy Panny Márie zázračnej medaily. V prípade záujmu zapojiť sa do tejto aktivity kontaktujte p. Puchyovú Teréziu na tel. čísle 0918 596035. Bližšie info nájdete na letákoch vzadu vo vestibule.

Modlitby otcov a mužov a kávička