5. pôstna nedeľa

Lit. kalendár

17. Apríla budúca nedeľa – Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa Utrpenia Pána, kedy odznejú  pri sv. omšiach  o 7:30 a o 9:30 pašie a požehnajú sa ratolesti. V tento deň je zároveň 26. medzinárodný deň mládeže!

 

Spovedanie pred Veľkou nocou

Vo farskom kostole je ešte dnes možnosť od 16:00 do 17:30.  Budúcu nedeľu je možnosť sa vyspovedať aj na Kalvárii od 15:30 do 17:30.

 

Druhá sv. omša

Ďalšia nedeľná sv. omša v našom stredisku bude už budúcu nedeľu o 7.30. Na sv. omši o 9:30 Vás prosíme o uvoľnenie lavíc pre rodiny s malými deťmi. Bude to na skúšku.

 

Duchovné obnovy

Pozor, zmena – Duchovná obnova rodín, saleziánov, sestier a spolupracovníkov bude v pondelok 18.4.  o  17.30 na Troch hôrkach.

Mládežnícka duchovná obnova bude v piatok 15.4. na Troch hôrkach a začne o 18:30 hod.

 

Mesiac Jána Pavla II.

Z príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II. máme  v stredisku možnosť spoznať zákulisie jeho pontifikátu.  Na našej webovej stránke každý týždeň pribudne jedna správa zo zákulisia jeho pápežského života. To isté nájdete aj na facebooku na konte Troch hôrok.

 

Arcidiecézne stretnutie mládeže

Každý rok sa na Kvetnú nedeľu uskutočňujú stretnutia mladých so svojimi biskupmi. V našej diecéze sa stretnutie s otcom arcibiskupom uskutoční  7. mája v športovej hale Cassosport na Alejovej ulici. Aj my sa chceme zúčastniť tohto stretnutia. Kto by mal záujem je potrebné sa prihlásiť u Lívii Szakácsovej  do konca apríla so zaplatením účastníckeho poplatku 3 €. Minimálny vek účastníkov je 15 rokov.  Počas akcie je pre dospelých možnosť darovať krv, pri splnení bežných podmienok.  Je to spôsob, ako je možné urobiť krok pomoci smerom k núdznym.

 

Veľkonočný výlet

Pre mladých od 9. ročníka sa uskutoční  na Veľkonočný pondelok a pôjde sa na Turniansky hrad a do Zádielskej doliny. Všetci mladí sú pozvaní.

Obrady – presné termíny slávení oznámime na budúcu nedeľu.

Nácvik spevu

Nácvik spevu na Veľkú noc bude pre všetkých – mladších, starších teraz po sv. omši hore v hudobke

Simple Calendar