Karpatská nadácia a U.S. Steel Košice podporuje šport na košickom sídlisku cez stredisko Domky

karpatnad01

karpatnad01(16.jún 2010, Košice) DOMKA, združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice, získala finančný grant z program Spoločne pre región v hodnote 2 600 eur od Karpatskej nadácie v spolupráci s firmou U.S. Steel Košice. Projekt Sídlisko pre šport oslovil najmä netradičnými nápadmi pre všetky vekové kategórie.

Futbalový maratón pre rodiny, športové popoludnia pre mladých na Luníku IX, aerobik pre mamy, babky a tety, či bedminton cup pre manželské dvojice – to sú len niektoré z plánovaných akcií, do ktorých sa môže zapojiť naozaj každý.

karpatnad02

Hlavným cieľom celého projektu bolo poukázať na dôležitosť aktívneho pohybu, športu ako formy zdravého životného štýlu a možnosti správneho využívania voľného času. Príležitosť uviesť tento cieľ do praxe sa naskytne organizátorom už 23. júna 2010, keď sa v košickom saleziánskom stredisku Tri hôrky uskutoční prvá akcia z podporeného projektu – Olympiáda Dominika Savia. Dobrovoľníci a mladí pripravia zaujímavé popoludnie adresované hlavne mladšej vekovej kategórii. Organizátori celého projektu úzko spolupracujú so Saleziánmi dona Bosca a partnerskou CZŠ sv. Cyrila a Metoda. Pomoc pri projekte však zabezpečujú aj dobrovoľníci, rodičia a sympatizanti  DOMKY.

karpatnad01

,,Šport považujeme za zmysluplný  a efektívny spôsob využívania voľného času, ktorý ponúka zapojenie a rozvoj individuálnych ale i kolektívnych schopností. Preto chceme vybudovať medzi obyvateľmi sídliska a návštevníkmi strediska povedomie, v ktorom bude šport súčasťou ich životného štýlu. Chceme povzbudiť a pritiahnuť deti, mládež, dospelých, rodiny na športoviská, aby sa presvedčili, že športovať môže každý, a že aj výchova mladého človeka sa može diať cestou športu“ vyjadril sa  salezián Peter Grzechynka  po prebratí finančného grantu.

 

Alžbeta Hrušovská

Simple Calendar