Košická Domka úspešne realizovala projekt STRETNIME SA S NIMI TAM, KDE SÚ

phoca thumb_m_IMG_0668

phoca thumb_m_IMG_0668

Od apríla do decembra 2011 Domka Košice v úzkej spolupráci so Saleziánmi Don Bosca  pripravila pre deti, mládež, animátorov a obyvateľov sídliska pestrú paletu podujatí s cieľom predchádzania kriminalite detí a mládeže. Návštevníci  košického saleziánskeho strediska Tri hôrky mali možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít, súťaží a akcií aj vďaka projektu Stretnime sa s nimi tam, kde sú, podporeného  Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Projektové aktivity boli zamerané na dve hlavné oblasti. Prvá oblasť sa venovala hlavne dobrovoľníkom – animátorom. Títo mladí ľudia venujú svoj voľný čas práci s deťmi počas „stretiek“ stretnutia rovesníckych skupín) a krúžkov. Aj oni sami potrebujú byť vzdelávaní a  formovaní. Okrem celoročných vzdelávacích projektov ako sú Škola pre animátorov, kurz školení Cesty zrenia, alebo tradičné strediskové Animátorské stredy, si mladí dobrovoľníci prišli na svoje aj počas Letného stretnutia v Poprade. Popri práci a hodnotení školského roka  bol priestor aj na zábavu a aktívny oddych. V októbri absolvovali ďalšiu časť vzdelávania, Jesenné školenie v Krompachoch, kde sa venovali prípravám na obdobie nového školského roka a prázdnin.

Druhá oblasť sa zameriavala na voľný čas detí a mládeže a jeho zmysluplné využívanie. Počas školského roka majú žiaci základných a študenti stredných a vysokých škôl možnosť zúčastňovať  sa pravidelných rovesníckych stretnutí, takzvaných ‘stretiek’  Raz týždenne sa stretávajú v priestoroch mládežníckeho strediska a pod vedením a za pomoci animátorov si formujú hodnotové správanie, zažívajú dobrodružstvo a vzdelávajú sa.

Počas roka sa uskutočnilo viacero podujatí pre aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Niektorých z nich sa zúčastnili aj deti a mládež z rómskeho sídliska Luník IX.

Dievčatá zo všetkých košických saleziánskych stredísk si prišli na svoje počas tanečnej súťaže Danceway, rodiny a mládež sa spoločne stretli na májovej kultúrno-spoločenskej akcii Summer Day. Chlapci zo sídliska mali možnosť využiť svoju energiu a zápal pri Saleziánskej hokejbalovej lige. Piatkové večery mohli mladí tínedžeri tráviť čas v bezpečnom prostredí „čajovne“ bez alkoholu a cigariet, nechýbala ani mládežnícka svätá omša.

Na deti a mladých sa nezabudlo ani počas prázdnin. Práve im boli venované dva turnusy prímestského tábora a dva pobytové tábory – chlapčenský a dievčenský. Dievčenský sa niesol v duchu životov výnimočných svätých žien a chlapci sa na chvíľu preniesli do čias komunizmu. Azda najvýznamnejšou akciou roka bol 15. ročník tradičného Vianočného hokejbalového turnaja, ktorého sa zúčastnilo viac ako 160 účastníkov z celého Slovenska. To je len časť z množstva podujatí, ktoré tento rok pripravila Domka v Košiciach.

,,Tento rok sme realizovali viacero projektov, vďaka ktorým sme mohli zorganizovať mnoho skvelých aktivít pre mladých. Ich cieľom bolo pozitívne formovať a motivovať mladých, vytvárať im priateľské prostredie, pomôcť im nájsť samých seba a zároveň zmysluplne využívať voľný čas,“ vyjadrila sa predsedníčka košickej Domky Andrea Kinlovičová.

Text: Alžbeta Hrušovská a kol.:)

{pgslideshow id=74|width=640|height=480|delay=3000|image=L|pgslink=1}