Oznamy 1. Adventná nedeľa

       

                                                                                                                           20.11.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

30. NOVEMBRA: Streda Sv. Ondreja, apoštola. Sviatok. KOŠICE: Hlavný patrón arcidiecézy. Sviatok.

1. DECEMBRA: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. 

3. DECEMBRA: Sobota Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka.

4. DECEMBRA: 2. adventná nedeľa.

Dnes je zbierka na charitu.

Minulú nedeľu sa vyzbieralo na dlh za stredisko 363,42€ . Pán Boh zaplať.

Upratovanie

Budúci týždeň poprosíme p. Erošovú, Orendáčovú a Homolovú. Ďakujeme.

Brigáda žien

            Chceme sa poďakovať za veľkú pomoc pri včerajšom upratovaní strediska. Dôkladne sa umyli všetky okná a podlahy. Pán Boh zaplať.

Adventné popoludnie

Dnes bude prvé adventné popoludnie. Začíname o 15.30 a budeme vyrábať adventné vence. O 18.00 budeme požehnávať adventné vence v kaplnke. Podrobný program na celý advent nájdete na výveske.

Deviatnik

Od utorku sa modlíme deviatnik k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Nájdete ho na našej stránke alebo na Facebooku. Tu sa ho budeme modliť po každej sv. omši.

VHT – ohrievače

O týždeň bude v stredisku už tradičný Vianočný hokejbalový turnaj pre chlapcov z celého Slovenska. Chlapci budú ubytovaní v škole, ale keďže sa škola počas víkendu nevykuruje, chceme vás poprosiť o zapožičanie elektrických ohrievačov. Označené ohrievače vaším menom môžete priniesť do štvrtku do strediska. Budúcu nedeľu tu bude rušnejšie. Vďaka za pochopenie.

Snúbenecká príprava

Stredisko ponúka od nového roka snúbeneckú prípravu. Keď viete o niekom, že sa chce v dohľadnej dobe zosobášiť, môže sa prihlásiť na prípravu, ktorú v našom stredisku budú robiť manželia Tomáštíkovci. Dá sa prihlásiť priamo u nich, alebo v sákristii do konca decembra.

Prehľad čerpania prostriedkov na detské ihrisko a materské centrum

Na jeseň sme vás žiadali o pomoc pri výstavbe detského ihriska. Do projektu sa pridala aj mestská časť západ. Podrobný prehľad doteraz preinvestovaných prostriedkov môžete nájsť na výveske. Niektoré zariadenia sú už zakúpené ale nenainštalované a na niektoré ešte len čakáme s dodaním.

Obchodík

            Po sv. omši je otvorený obchodík s knihami. Sú tam zaujímavé tituly.

Časopis

Vyšlo nové číslo strediskového časopisu. Ďakujeme za niektoré návrhy na jeho názov. Zatiaľ sme sa rozhodli, že zostávame pri jeho pracovnom názve. Môžete si ho vyzdvihnúť pri časopisoch. Prišlo aj nové číslo časopisu Slovo medzi nami.