Oznamy 13.nedeľa cez rok


26.6.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

28. júna: Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. Spomienka.

29. júna: Streda sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše u Gorazda sú: 6.30, 10.30, 16.00, 18.00

1. júla: Piatok. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť

2. júla: Sobota. Návšteva Panny Márie. Sviatok

3. júla: 14. nedeľa v Cezročnom období.

Zbierka na stredisko

Minulotýždňová zbierka na stredisko bola 546,90. Pán Boh zaplať.

Eucharistický sprievod

Dnes bude celokošický  Eucharistický sprievod. Začne sa sv. omšou o 15.00 v Kaplnke Božského srdca na Komenského ulici č. 14, ktorú bude celebrovať arcibiskup Bernard Bober.

Púť do Levoče

Zverujeme do vašich modlitieb skupinu mladých zo strediska, ktorí budú tento týždeň pešo putovať do Levoče.

 

Výročie farnosti

1.7. (piatok) o 18.00 bude sv. omšu celebrovať pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik z príležitosti 20. výročia založenia farnosti. Po skončení sv. omše bude koncert vokálnej skupiny FUGA.

Upratovanie

Cez prázdniny nebude existovať fixný zoznam upratujúcich. Bude sa upratovať vždy v sobotu od 17.00. Budeme radi, keď prídete.