Oznamy 33.nedeľa cez rok

 

13.11.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár:

17. NOVEMBRA: Štvrtok. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, titul kated­rály a patrónky mesta Košíc. Slávnosť (len v meste Košice).

20. NOVEMBRA: 34. nedeľa v Cezročnom období. Krista Kráľa. Na budúcu nedeľu je zbierka na splatenie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať.

Upratovanie

            Budúci týždeň poprosíme rod. Milana Smoleňa a rod. Bencovú. Zoznam upratovania už pomaly končí. Ak by ste sa chceli ešte niekto dopísať k tejto službe, boli by sme radi.

Viera do vrecka

            Prišlo nové číslo publikácie Viera do vrecka. Nájdete ho v stojanoch na noviny.

Brigáda žien

Tak ako pred časom bola brigáda mužov, chceme pozvať aj ženy na brigádu. V sobotu 26.11 o 8.30 by sme chceli urobiť väčší poriadok v dome, umyť hlavne okná a dať do väčšieho poriadku niektoré miestnosti. Ak vám to čas a okolnosti dovolia, radi vás tu privítame.

Divadlo

Srdečne vás pozývame na divadelné predstavenie humenských mladých zo saleziánskeho strediska s názvom „Malý kominár“, dnes o 16.00 v sále SOŠ automobilovej v Košiciach na Moldavskej ulici. Vstupné je dobrovoľné. Ďakujeme za koláče pre hercov.

 

Do mladých

V stredu je duchovná obnova pre mladých. Všetkých srdečne pozývame. Začíname o 18.00. V Sobotu je obnova pre chlapcov. A vo štvrtok hokejbalový turnaj. Zverujeme vám ich do vašich modlitieb.

Bardejov

Budúcu nedeľu bude u nás na návšteve detský zbor z Bardejova od Saleziánov. Budú spievať na sv. omši o 9.30. Po nej sa budú dať zakúpiť ich nahrávky.