Oznamy nedeľa Krista kráľa

                                                                                                                           20.11.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

21. NOVEMBRA: Pondelok Obetovanie Panny Márie. Spomienka.

22. NOVEMBRA: Utorok Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.

24. NOVEMBRA: Štvrtok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. 

25. NOVEMBRA: Piatok ctihodná Mama Margita, mama dona Bosca

27. NOVEMBRA: 1. adventná nedeľa. 

Dnes je zbierka na splácanie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať.

Upratovanie

Budúci týždeň poprosíme rodinu Kaňuchovú a Švecovú. Od budúcej nedele začíname druhé kolo. Ak by sa chcel ešte niekto dopísať a poslúžiť takto, môže na nástenke napísať meno a tel. kontakt. Vďaka.

Viera do vrecka

Prišlo nové číslo publikácie Viera do vrecka s názvom Rozvedení katolíci. Zároveň je možnosť si túto publikáciu objednať na celý rok.

Brigáda žien

Tak ako pred časom bola brigáda mužov, chceme pozvať aj ženy na brigádu. V sobotu 26.11 o 8.30 by sme chceli urobiť väčší poriadok v dome, umyť hlavne okná a dať do väčšieho poriadku niektoré miestnosti. Ak vám to čas a okolnosti dovolia, radi vás tu privítame. Aby sme predbežne vedeli, hlavne kvôli obedu, poprosíme vás zapísať sa vzadu na stolíku.

Katarínska zábava

            Mladých pozývame na Katarínsku zábavu v piatok po mládežníckej sv. omši. Vstupné je 1 euro.

Adventné popoludnie

Budúcu nedeľu bude prvé adventné popoludnie. Začíname o 15.30 a budeme vyrábať adventné vence. O 18.00 budeme požehnávať adventné vence v kaplnke. Vence budeme požehnávať aj počas sv. omší ráno.  Advent je čas očakávania a ústrednou postavou je očakávajúca Mária. Preto budúcu nedeľu počas sv. omše o 9.30 udelíme požehnanie mamičkám v požehnanom stave.

VHT – ohrievače

O dva týždne bude v stredisku už tradičný Vianočný hokejbalový turnaj pre chlapcov z celého Slovenska. Chlapci budú ubytovaní v škole, ale keďže sa škola počas víkendu nevykuruje, chceme vás poprosiť o zapožičanie elektrických ohrievačov. Označené ohrievače vaším menom môžete priniesť do sákristie budúcu nedeľu. Vďaka.

Animátori

            Animátorov pozývame v stredu na animátorské pracovné stretnutie.