Veľkonočná nedeľa

Lit. Kalendár:

V tomto týždni slávime veľkonočnú oktávu.

Na veľkonočný pondelok sú u nás sv. omše ako v nedeľu. O 7.30 a o 9.30.

1.    mája: Druhá veľkonočná nedeľa, alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva. V tomto dni bude blahorečený sv. otec Ján Pavol II.

Veľkonočný výlet

Pre mladých od 9. ročníka sa uskutoční  na Veľkonočný pondelok a pôjde sa na Turniansky hrad a do Zádielskej doliny.

V utorok idú na výlet aj chlapci a j dievčatá. Podrobné informácie nájdete na našich výveskách, alebo na webe.

 

Poďakovanie

Ďakujeme za všetko, čím ste prispeli k sláveniu veľkonočného trojdnia.

Zbierka

Minulotýždňová zbierka na pomoc pri splácaní nášho strediska bola 850 eur. Nemáme ešte informácie o účte. O tom vás budeme informovať najbližšie. Pán Boh zaplať! Zbierka sa bude opakovať každý mesiac tretiu nedeľu v mesiaci.

Sudán

Skončila sa zbierka „Tehlička pre Sudán“. V stredisku sa vyzbieralo 670 eur.

Majstrovstvá

V našom stredisku budeme premietať zápasy na veľké plátno. Ak teda zvažujete, kam prísť sledovať zápasy, je tu táto možnosť. Prestávky budú v čase slávenia Eucharistie.

Novici

Budúcu nedeľu tu budeme mať návštevu z Popradu z nášho noviciátu. Je to rok prípravy na saleziánsky rehoľný život. Všetci saleziáni, čo tu do budúcna budú prichádzať, prechádzajú týmto jedným rokom intenzívnej prípravy. Tento rok je v noviciáte aj Košičan. Je tu veľká nádej, že mladí muži aj dnes premýšľajú odpovedať na Božie podnety úplným darovaním svojho života. Modlime sa, aby aj toto stredisko prinieslo ovocie nových povolaní. Vieme, že sa to v tomto čase akosi zbierkovo rozrástlo. Bratia tu prídu aj s prosbou o podporu pri rekonštrukcii ich strechy, ktorá je v dezolátnom stave. Rozhodli sme sa, že zvonček na budúcu nedeľu chceme odviesť celý do Popradu. Vďaka za vašu veľkodušnosť a vaše pochopenie.

 

2%

Ešte vás chceme poprosiť o darovanie vašich 2% nášmu stredisku. Vďaka.

Simple Calendar