Nový vietor do Domky

valneDvaja noví členovia Predsedníctva, obnovení členovia Kontrolnej komisie, rozhodovanie o fungovní Domky v najbližšom roku ako aj hlbšie poznávanie dona Bosca – toto všetko prinieslo tohtoročné Valné zhromaždenie. Pričom rodinná a priateľská atmosféra nechýbala ani jednu minútu.

„Myslím, že noví ľudia prinesú nový vietor do Domky,“ povedal Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia. Tohtoročné Valné zhromaždenie totiž zvolilo dvoch nových mladých ľudí do Predsedníctva Domky. 

Denisa Graňáková (22 rokov, Námestovo) a Peter Kertys (22 rokov, Bratislava) sa aktívne podieľajú na aktivitách Domky a saleziánov vo svojich strediskách už niekoľko rokov. Možno práve svojimi skúsenosťami a charizmou si získali pozornosť Valného zhromaždenia, ktoré sa počas marcového víkendu stretlo v počte 90 ľudí.  Vďaka nadpolovičnej väčšine hlasov už hneď v prvom kole volieb budú odchádzajúce miesta Zuzany Matejíčkovej a Lenky Jakubocej zastávať práve títo mladí.

„Toto Valné zhromaždenie bolo výnimočné rôznymi zmenami, ku ktorým sme dospeli spoločnou diskusiou zo zástupcami stredísk. Osobne sa veľmi teším účasti všetkých 33 stredísk Domky. Je to totiž jediné podujatie v roku, kedy sa môžeme spoločne stretnúť a rozhodovať o ďalšom fungovaní organizácie.“ Dodal Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia Domky.

Zástupcovia stredísk odsúhlasili návrh darovať časť ušetrených finančných prostriedkov  saleziánskemu noviciátu v Poprade. Priestor bol vyhradený aj pre iniciatívne návrhy v rámci fungovania organizácie ako aj pre predstavenie nového dizajn manuálu a nového webu Ciest zrenia.

Okrem týchto dôležitých rozhodnutí však mali zúčastnení možnosť spoznať viac osobu dona Bosca počas sobotňajšej aktivity v skupinách.

„My ako organizácia potrebujeme poznať potreby mladých a aj to, čím žijú. Nezistíme to však, ak im nebudeme bližšie a ak nebudeme konkrétne poznať osobu a osobnosť dona Bosca,“ dodala Slavomíra Brigantová, predsedníčka Domky.

Touto myšlienkou sa niesol celý víkend, kedy mladí boli viac vtiahnutí do života dona Bosca a do jeho pohľadu na svet.

Medzi zúčastnenými nechýbali ani pozvaní hostia zo združení Savio a Laura ako aj zástupcovia Festivalu Lumen.

Veronika Dolná