Oznamy 1. nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny

 30.12.2012

  

LIT. KALENDÁR

 

31. DECEMBRA: V pondelok bude ďakovná sv. omša o 17.15. a po nej bude krátka ďakovná pobožnosť.

1. JANUÁRA: Utorok. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.

2. JANUÁRA: Streda. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, bis­kupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka.

3. JANUÁRA: prvý štvrtok v mesiaci. V stredisku bude po sv. omši adorácia do 22.00 za nové povolania.

4. JANUÁRA: Prvý piatok v mesiaci. Mládežka o 18:30 bude

6. JANUÁRA: Druhá nedeľa po Narodení Pána. Zjavenie Pána. Slávnosť. 
Bude požehnanie trojkráľovej vody.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Salokyovú, rod. Seligovú.

 

PLES

Aj tento rok organizujeme saleziánsky ples. Bude v sobotu 9.2. 2013. Začíname sv. omšou v našom stredisku o18.00 a o 19.00 je začiatok v spoločenskom pavilóne. Vstupné je 26.-€ a študenti s platným domkárskym preukazom 23.-€. Predaj vstupeniek od 13.1 po nedeľnej sv. omši o 9.30 v čajovni na Troch hôrkach u Drahuši Snopkovej, alebo na Kalvárii po nedeľnej sv. omši o 8.30 u Viktórii Smoleňovej.

 

Mládežka

Mládežka o 18:30 v piatok bude.

Simple Calendar