Oznamy 22. nedeľa rok B

 

2.9.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár:

3.SEPTEMBRA: Pondelok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

6. SEPTEMBRA: Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.

7. SEPTEMBRA: Piatok Sv. Marka Križana, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka.

8. SEPTEMBRA: Sobota. Narodenie Panny Márie. Sviatok. Rúcho biele

9. SEPTEMBRA: 23. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Krúpovú a Hořákovú. Vďaka.

 

DC mladí

Od 2.-6.9. 2012 bude skupina mladých na duchovných cvičeniach. Poprosíme vás o modlitby.

 

Materské centrum

Začiatok materského centra Obláčik je vo štvrtok 6.9.2012 o 9:30.

 

Animátori

V pondelok 3.9. o 18.00 bude prvé a veľmi dôležité stretnutie animátorov.

 

Stretká

Tento týždeň už začínajú stretká chlapcov a dievčat a aj mladých. Takže vás všetkých pozývame.

 

DO pre mladých, chlapcov a dievčatá

V piatok o 18.30 bude prvá duchovná obnova pre mladých, chlapcov a dievčatá. Po nej bude už aj prvá mládežnícka sv.omša.

 

Adorácia

V prvý štvrtok v mesiaci bude v stredisku bývať adorácia. Začiatok je po sv.omši a bude sv.oltárna k dispozícii do 22.00. Vchádzať sa bude cez vchod do strediska. Tento štvrtok bude prvý krát.