Oznamy 24. nedeľa rok B

 

16.9.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

20. septembra: Štvrtok. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

21. septembra: Piatok. Sv. Matúša, apoštola a evanjelis­tu. Sviatok

23. septembra: 25. nedeľa. Budúcu nedeľu bude zbierka na splácanie dlhu. Vďaka.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Snopku Vladimíra a rod. Majerníkovú.

 

Animátori

Animátorov pozývame tento týždeň na animátorskú formačnú stredu o 18.00.

 

Tehlička

Počas pôstu sa na celom Slovensku uskutočnila saleziánska misijná zbierka s názvom Tehlička. Z ústredia sa chcú touto cestou poďakovať za veľkú podporu saleziánskych misijných aktivít v Južnom Sudáne. Aj vďaka vašej štedrosti naše združenie SAVIO vyzbieralo na vybavenie nemocnice v Južnom Sudáne a na jej ročnú prevádzku spolu 108 049.- €. Vďaka tomu bude mať ďalších 20 000 ľudí prístup k zdravotnej starostlivosti.

 

Požehnanie ihriska

Budúcu nedeľu po druhej sv.omši slávnostne posvätíme opravené ihrisko. Slávnosti sa zúčastnia aj zástupcovia nadácie, ktorá zafinancovala jeho obnovu. Všetkých vás po sv.omši pozývame na toto posvätenie. Ak by ste vedeli prispieť nejakým koláčom, tak sa potešíme.

 

Informácie pre rodičov detí

Po sv.omši vám budú rozdávať letáčiky do rodín. Je to malý návrh na to, ako sa ujednotiť na spoločných dohodách o prítomnosti detí na rodinnej sv.omši.