Oznamy 25. nedeľa rok B

23.9.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

27.septembra: Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka.

29. septembra: Sobota Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sviatok

30. septembra: 26. nedeľa v Cezročnom období.

 

Dnes v stredisku zbierame milodary na splácanie dlhu. Zároveň je dnes zbierka na rádio Lumen. Kto chce podporiť toto rádio, nech svoj milodar prinesie do sákristie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kačmárová a rod. Kakalejčíková.

Stále je možnosť sa zapísať na upratovanie. Vďaka!

 

Požehnanie ihriska

Dnes po sv.omši slávnostne posvätíme obnovené ihrisko. Všetkých vás po sv.omši pozývame na toto posvätenie.

 

Informácie pre rodičov detí

Pripomíname vám letáčiky do rodín. Je to malý návrh na to, ako sa ujednotiť na spoločných dohodách o prítomnosti detí na rodinnej sv. omši.

 

Kalvarčan – priadky

Folklórny súbor Kalvarčan vás budúcu nedeľu pozýva na priadky a výstavu krojov. Všetko sa to uskutoční v čajovni po sv. omši.

 

Manželské večery

Tak ako minulý rok, aj tento rok vám saleziáni spolupracovníci ponúkajú program Manželské večery. Je to 8 stretnutí, ktoré investujete do manželského vzťahu. Minulý rok sme to spravili prvý krát. Po dobrých ohlasoch by sme to chceli ponúknuť aj túto jeseň.

 

Prihlásiť sa treba do 7.10.2012 v sákristii. Stretnutia budú začínať o 18.30 v čajovni.

Začne sa v utorok 16. októbra. Koniec je 4.decembra 2012. Program je pre 8-10 párov.

Viac informácii nájdete na stránke manzelskevecery.sk

 

Časopisy

Prišlo Slovo medzi nami a Don Bosco dnes.