Oznamy 2.veľkonočná nedeľa v roku B

15.4.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

19. APRÍLA: Štvrtok. Výročie zvolenia pápeža Benedikta XVI. (2005).

22. APRÍLA: 3. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Zároveň otec arcibiskup vyhlásil aj zbierku na opravu košického dómu. Ak niekto bude chcieť prispieť, môže tak spraviť v záskristii.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie p. Smatanovú, Fiasovú a rod. Martina Friča. Vďaka.

Tehlička pre Sudán

            V stredisku sa na projekt tehlička tohto roku vyzbieralo 571.- eur. Vďaka.

Ihrisko

Ďakujeme za vaše zapojenie do dotazníka o výstavbu ihriska. Tento utorok sa chcú z nadácie prísť pozrieť do areálu. Naďalej sa teda spoločne modlime o zdarný priebeh rokovaní.

Prázdniny

Na našej stránke už nájdete termíny prázdninových podujatí. Vzadu sú k dispozícii aj prihlášky.

Animátori

Zverujeme vám do modlitieb našich animátorov. Pôjdeme s nimi na víkendové školenie. Vďaka.